AL 360

AL 360

post-it

Ledarskaps-

utbildningar

UGL – utveckling av grupp och ledare

Om du bara ska gå en enda ledarskapsutbildning i ditt liv så är det den här. UGL är den klassiska, välrenommerade ledarskapsutbildningen. Det är en resa i personlig utveckling som tar dig framåt på alla plan, oavsett om du är chef eller medarbetare.

AL 360° – vidareutvecklar ledarskap

AL 360° är en ledarskapsutbildning som fortsätter där UGL slutar. Vi tydliggör ditt företags eller organisations värdegrund och utvecklar ditt ledarskap ytterligare. Med en fast värderingsgrund blir varje beslut enklare, tydligare och lite bättre.

Innerligt ledarskap

Utbildningen Innerligt ledarskap är för alla som vill bli mer grundade och trygga genom självkännedom. Målet är att närma sig sitt riktiga jag, sin intuition och komma i harmoni för att lättare kunna ta aktiva beslut.

Frågor kring UGL

UGL omges av mystik ” What happens at UGL stays at UGL”. Och UGL-resan är något som är väldigt svårt att beskriva. Den måste upplevas.

AL 360° – värderingsstyrt ledarskap

Utbildningen AL 360° analyserar ditt ledarbeteende och ger dig individuell feedback på hur du uppfattas på din arbetsplats och hur detta kopplas till ditt ledarskap. AL 360° resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Vårt huvudfokus är att utveckla dina styrkor.

Konventionellt ledarskap vs aktivt ledarskap

Den konventionella ledaren använder piska och morot och hänvisar ofta till plikter och skyldigheter. Medarbetarna utför visserligen sina uppgifter, men utan större motivation. Den aktiva ledaren inspirerar, motiverar och visar personlig omtanke för att stimulera delaktighet och kreativitet. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

Den aktiva ledaren får motiverade medarbetare som tar ansvar för att utveckla verksamheten.

Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika

Att arbeta med värderingar innebär att skapa delaktighet genom ansvar. AL 360° ger dig självinsikt, förståelse för olika beteenden och kunskap att motivera medarbetarna till personligt ansvarstagande och utveckling. Du är föredömet, som lyfter frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig värdegrund.

Feedback från alla håll

I en 360°-analys skattar du sig själv ur olika arbetsrelaterade aspekter. En motsvarande skattning görs av överordnade, kollegor, underställda. I en graf visas skillnaden mellan hur du ser dig själv och andras uppfattning.

Varför gå utbildningen hos oss?

AL 360° är en personlig resa som ger ett mätbart resultat, både av ditt ledarskap och i din verksamhet. Du får personlig feedback och coachning kopplat till ditt ledarskap som tydliggör dina utvecklingsbehov.

Efter tre dagar i vacker miljö har du fått konkreta och kraftfulla verktyg som kommer att vara ett stort stöd i ditt ledarskap. Efter tre månader sker en gruppuppföljning på en dag.

Ladda ner och läs vår AL360-broschyr här!

Nyttan för deltagaren

  • Självkännedom och insikt i egna och andras styrkor, svagheter och drivkrafter ökar
  • Förmågan att samarbeta ökar
  • Förmågan att ge och ta emot feedback ökar
  • Förmågan att anpassa ledarskapet beroende på situationen och medarbetarna ökar

Nyttan för företaget eller organisationen

  • Tydliga roller för alla
  • Större engagemang och motivation
  • Ökad arbetsprestation och lönsamhet
  • Medarbetarna mår bättre, lägre sjukfrånvaro

Om du har några frågor är du självklart välkommen att ringa eller mejla oss direkt, 042–13 04 11 eller info@aktivtledarskap.se

20120704_1383
restaurangen_med_skylt

När endast det bästa är gott nog

Våra utbildningar sker i underbar och vilsam miljö i Torekov och Hovs hallar. Allt för att du ska kunna känna dig så välkommen och omhändertagen som möjligt. Vi har samarbetat länge med hotellen och hotellpersonalen vet precis vad varje kursdeltagare behöver.