Arbetsrätt 

Information

Pris: 2999 kr

Plats: 3 tillfällen, Digitalt via en länk

Vid frågor kontakta oss på: carina.pihlwret@aktivtledarskap.se

Webbinarium om arbetsrätt
 -Vad gäller?

Ger råd och svar på de vanligaste frågorna inom arbetsrätt som arbetsgivare och medarbetare behöver ha koll på under coronakrisen.

Med coronakrisen ställs du som chef inför nya utmaningar och krav. Därför har vi nu ett webbinarium som kommer att ske digitalt där vi tar upp frågor kring arbetsrätt. Webbinariet kommer att utföras av Carina Philwret som har lång erfarenheter inom chef och ledarskap i både privata och offentliga organisationer.   

Under webbinariet ges råd kring hur du som arbetsgivare ska agera och svar på de vanligaste frågorna om arbetsrätten just nu. 

Hur funkar egentligen reglerna med korttidspermittering? Vad gäller kring timanställning, visstidsanställning och indragen semester?

Ekonomin tvärnitar i coronasmittans spår och många arbetsplatser tvingas till nedskärningar. Behöver du varsla, permittera eller säga upp, och vilket stöd är att vänta från statsmakterna?

Carina Philwret

Carina Pihlwret har lång erfarenhet av ledarskap både för individ, grupp och organisation. Carina har arbetat inom statlig offentlig och privata organisationer och har en gedigen erfarenhet avutveckling av medarbetare och chefer.