Så blir du en bra ledare- 5 tips för att utvecklas som ledare

Av Rebecca Fransson
2019-11-29

Så blir du en bra ledare -5 tips för att utvecklas som ledare

Ingen förds till ledare, men vi kan lära oss om bara viljan finns. Alla har förutsättningar att bli en bra ledare men det krävs självinsikt, reflektion och vilja. Aktivt Ledarskap arbetar mycket med att utveckla ledare och jag tillsammans med en av våra konsulter har staplat upp 5 tips att tänka på som en ledare med personalansvar.

1.God och tydlig kommunikation

Din uppgift som ledare är att se till att andra och ditt team lyckats. För att detta ska ske så krävs de att du som ledare har en god och lydig kommunikation, kommunicera gärna för mycket än för lite. Att kommunicera med sitt team om mål, planer, strategier eller andra aktiviteter inom företaget, skapar en känsla av gemenskap och delaktighet, vi som ett team ska stäva mitt samma mål.

2. Led ditt team framåt

Att leda är att ta dig själv, personalen och organisationen framåt. För att lyckas med det behöver du inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ett gott ledarskap handlar snarare om att genom olika beteenden leda andra till nästa steg.

Skapa mål och visioner, det innebär även att du som ledare bör se till att gruppen ser sig som ett team, det är även viktigt att du som ledare förstår ditt team och alla individers styrkor och svagheter. Det krävs en insikt i ditt team och genom detta skapar du en uppfattning av hur du ska leda och kommunicera för att ni gemensamt ska siktar mot ett mål.

3.”Walk the talk”

I varje team existerar normer och värderingar om hur vi ska agera i specifika situationer samt regler om vad som krävs av dig som teammedlem. Var tydlig med vad du förväntar dig av dina medarbetare, och fråga dem vad de förväntar sig av dig. Om ditt team fungerar bra kan du låta dem sätta spelreglerna själva. Om du själv skapar spelregler, var tydlig med varför du sätter dessa och var konsekvent. Det är väsentligt att du som ledare följer dessa regler i alla lägen. Som ledare agerar du som en förebild till ditt team och bör därför agera som en person som du vill att ditt team ska ta efter. Alla kommer kanske inte gilla dessa regler från start. Men bra ledare är inte alltid omtyckta av alla. Ditt jobb är att se till helheten och det som är långsiktigt bra för grupp, organisation och individ.

4.Coacha och skapa motivation

Ta reda på vad som motiverar ditt team och koppla det till era mål. Saker som kan motivera är ansvar, möjlighet att växa, kreativitet, att bli sedd och få positiv feedback. Detta behöver inte vara en invecklad process, ett tips är att nästa gång du har ett spännande projekt på gång, se vilka som brinner mest i frågan och ge dem ansvaret. Det frigör tid för dig och ger dem utrymme att växa.

Ett effektivt verktyg för att skapa motivation är coachning. Ibland är det lätt som ledare att delegera och instruera olika lösningar när praktiska dilemman kommer upp i arbetsvardagen. Den lösning som däremot ger mer i längden är att få personen att själv ta ansvar för situationen.

Fem bra frågor att ställa: Hur vill du att resultatet ska bli? Hur kan du nå dit? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser kan hjälpa dig? Vad behöver du av mig för att fatta beslut?

5.Tillgänglighet

Den sista punkten i vår lista, handlar om att du som ledare bör vara tillgänglig. Detta innebär att ditt team alltid kan nå dig vid behov. Om du är upptagen så hör du av dig till personen så fort du har tid. Genom att alltid va tillgänglig visar du att du är en ledare att lite på samt att du bryr dig om dina teammedlemmar. Du visar intresse i deras arbetsuppgifter, mål och visioner, alla gånger behöver det inte vara ditt team som kontaktar dig utan även du som kontaktar dem och frågar om deras dag.

 

Detta var våra punkter som en bra ledare ska ha, hoppas ni kunde pricka av några av punkterna och hitta områden som ni som ledare kan utveckla.

 

Hoppas ni får en jättebra helg! /Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

Vad är meningen bakom beteendet?

Av Rebecca Fransson
2019-10-01

Vad är meningen bakom beteendet?

Nu börjar vi närma oss helgen. Efter en spännande och lärorik vecka brukar jag sitta och fundera på vad jag har upplevt under veckans gång och vad jag kan ta med mig. Då börjar jag fundera på hur folk beroende på bakgrund, erfarenheter eller annat upplever saker olika. Aktivt Ledarskap utbildar och informerar om olika verktyg som du kan använda beroende på situation. Dock så är de viktigt att komma ihåg att alla inte uppfattar meningar eller symboler likadant därför kan vi inte använda ett sätt att utrycka oss till alla, utan vi bör anpassa oss till personen i frågan. När vi utbildar i exempelvis coachande förhållningsätt så uppfattar alla individer coachningen på olika sätt, därför måste vi utveckla vårt sätt att kommunicera.

 

Jag tycker detta är ett intressant aspekt i ledarskap, speciellt i den internationella arbetsmarknaden som består av olika kulturer och normer. I mina tankar dök forskaren Erving Goffman upp som har undersökt mycket inom detta ämne, han kallar detta för ”the symbolic interaction theory”

”Symbolic interaction theory analyzes society by addressing the subjective meanings that people impose on objects, events, and behaviors. Subjective meanings are given primacy because it is believed that people behave based on what they believe and not just on what is objectively true. Thus, society is thought to be socially constructed through human interpretation. People interpret one another’s behavior, and it is these interpretations that form the social bond. These interpretations are called the definition of the situation. The definition of the situation is something that we learn through socialization, composed of prior experiences, knowledge of norms, customs, beliefs, and social expectations, and is also informed by individual and collective needs and wants.”

Ett exempel på detta kan vara varför vissa ungdomar röker även fast de vet att det är medicinsk bevisat farligt för dem. Detta beror på hur dessa ungdomar definierar denna situationen. Ungdomar är väl informerade om att rökning är farlig för dem, dock så anses rökning som något coolt bland deras umgänge, därför kommer den symboliska meningen bakom rökning ha en större betydelse än de faktum att rökning har alvarliga risker på hälsan. Detta exempel kanske är svårt att anpassa i arbetslivet, jag tror dock att som ledare hamnar man i situationer där man bör tänkta på hur gruppen definierar olika aspekt och hur deras normer, tro, sociala förväntningar, erfarenheter etc. påverkar definitionen av att skapa en förståelse för sina medarbetares ageranden.

Jag hade kunnat fortsätta skriva om detta i evigheter! Men vill bara bjuda på en lite tankeställare innan helgen. Hoppas ni får en underbar helg så hörs vi snart igen! / Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

Hur blir du motiverad

Av Rebecca Fransson
2019-10-01

Hur blir du motiverad

Motivationen är den viktigaste delen i ditt personliga ledarskap och en inre drivkraft. Det är motorn som får dig att vilja göra saker och driva framåt. Vilket rum befinner du dig i? Beroende på vart du befinner dig så får du en uppfattning om hur du då skapar en livsstil som främjar motivationen.

Utgår du ifrån dina behov eller andras behov? Denna delen av matrisen visar på om du skapar motivation från att uppfylla andras behov, ett exempel på detta kan vara att du motiveras av nöjda kunder där du uppfyllt deras krav och förväntningar. Eller så motiveras du av att uppfylla dina egna behov och mål.

Andra delen av matrisen visar på om egen eller andras bekräftelse skapar motivation för dig. Motiveras du av att se de du har åstadkommit själv eller uppskattar du när personer i din omkrets upplyser det.

Du kan befinna dig i olika delar av matrisen beroende på situation. Motivation och drivkrafter kan vara olika i ditt privatliv och arbetsliv. Fundera på varför du befinner dig i just det rummet vid det tillfället? Fundera på saker som du skulle vilja göra för att bryta invanda mönster? Det finns många faktorer som påverkar din motivation och drivkraft, dock kan denna matris ge dig en ytlig syn på vilka åtgärden samt hur du skapar motivation som du sedan kan bygga på.

“Att vara i ett rum kräver att jag som person går in i mig själv och funderar på hur jag agerar i olika situationer. Jag motiveras av att uppfylla mina egna behov, jag har alltid mål och krav på att prestera för att nå mina egna behov. Det kan vara att få en löneökning, flytta eller utmana mig själv i områden jag brister och detta ger mig motivation och en drivkraft.” 

Om du känner igen dig i detta så betyder det inte att du inte bryr dig om dina nära och kära samt deras behov, dock så känner du dig inte lika motiverad att uppfylla deras behov. Samtidigt har jag sen tidig ålder uppskattat andras bekräftelse och blir motiverad av att andra ser det jag åstadkommit. Allt är sällan svart eller vitt därför befinner vi oss lite emellan men lutar mer åt ett håll. Denna övning gav en starkare självbild samt insikt i mitt agerande. Jag sätter mig sällan ner och funderar på likdanande aspekt men efter dessa 15 min som det tog för övningen, kunde jag skapa en förståelse i varför jag agerar olika med olika individer och situationer.

Hoppas ni får en underbar helg!

/Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg