Bygg och led ditt team

Idag ställs höga krav på dig som chef och ledare att anpassa ditt ledarskap utifrån olika individer – medarbetare, kollegor och samarbetspartners Framgångsrika ledare anpassar sitt ledarskap och nivå av styrning utifrån varje situation och medarbetare.

Idag ställs höga krav på dig som chef och ledare att anpassa ditt ledarskap utifrån olika individer – medarbetare, kollegor och samarbetspartners Framgångsrika ledare anpassar sitt ledarskap och nivå av styrning utifrån varje situation och medarbetare.

Din ledarstil ska stämma överens med dina och organisationens värderingar. Samtidigt är det viktigt att som chef våga visa både sina styrkor och svagheter i ledarrollen.

  • Vill du undvika att uppfattas som otydlig, kontrollerande, obeslutsam eller inkompetent?
  • Vill du vara en ledare som utvecklar dina medarbetare till självgående högpresterande, välmående proffs?
  • Vill du ha ett team som trivs tillsammans, sätter laget före jaget och känner att de har en chef/ ledare som ständigt utvecklar jaget, individen, gruppen och organisationen?

    Då har vi utbildningen för dig

 
Vilket ledarskap skall jag ha för att bygga det framgångsrika teamet?

Vi stödjer dig att utveckla de viktigaste ledarstilarna, de stilar som du behöver för att utveckla dina medarbetare. Ska du vara Instruktiv, coachande, stödjande eller delegerande? Faktum är att du behöver behärska samtliga ledarstilar för att vara en bra ledare. Ingen av dem är rätt eller fel – situationen avgör vilken ledarstil som passar bäst.

Under utvecklingsdagarna går vi igenom de olika ledarstilar och visar hur de fungerar. Vi går igenom konkreta modeller och verktyg som kan hjälpa dig att både hitta din egen personliga ledarstil och behärska de mest användbara ledaregenskaperna.

Vi kopplar även dessa metoder till hur teamet utvecklas och hur du ska tänka som ledare för att utveckla en grupp med individer på olika utvecklingsnivå.

Vid frågor eller bokning kontakta Carina på 073 361 24 08 eller carina.pihlwret@aktivtledarskap.se