Intervju efter utbildning

case

Ny Som Chef

Förklara kortfattat den utbildning ni gjort och din bedömning av den och varför du ville gå just den?

Jag har gått utbildningen Ny som chef, för att jag ska bli en filialledare. Därför tyckte både jag och min chef att de behövdes för att få lite tips och idéer. Utbildningen hade otroligt bra lärare, det kanske heter kursledare men för mig så var dem lärare då jag lärde mig väldigt mycket under kursens gång.

Vad var dina mål och förhoppningar med utbildningen?

Det är en svår fråga! Jag hade inga mål och förhoppningar när jag startade utbildningen, jag startade utbildningen utan förväntningar. Men efter jag börjat utbildningen så var det att lära känna mig själv som person. Den bedömningen utbildningen gav om mig själv stämde väll och hjälpte mig i hur jag kan kommunicera och tolka andra.

Vilka var dina främsta lärdomar som du har tagit med dig till ditt yrkesliv?

Feedback, det är min största lärdom. Jag känner mig även starkare som person, jag kan gå in och ta obehagliga samtal. Jag har utvecklats både i mitt arbetsliv och som person.

Hur skulle du säga att du som ledare och din ledarstil har förändrats sen utbildningen?

Ja, definitivt till de positiva. Jag har fått Insikter och verktyg som har gjort att jag fått ökad förståelse för andra personen och de har gjort att jag utvecklats själv.

Dan Persson

Filialchef, Mekano