top-view-photo-of-group-of-people-using-macbook-while-3182773

5 tips för att få dina anställda att stanna på företaget

Av Rebecca Fransson
2019-12-13

5 tips för att få dina anställda att stanna i företaget

konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i att ha kvar dina talanger inom företaget. Här är de bästa knepen för att få dina medarbetare att stanna.

1. Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett utmärkt verktyg att använda för feedback och förbättringar om det görs korrekt. Det kan även användas för att coacha och stöta dina anställda där dem får uttrycka deras åsikter och tankar. När du som ledare utför ett medarbetarsamtal, följ inte en och samma struktur till alla anställda. Många företag använder en och samma mall till sina medarbetarsamtal, här som ledare är de viktigt att vara lyhörd och uppmärksammad på dina anställda och ibland krävs det att vi går utanför den strukturerade frågemallen.

2. Uppmärksamma och uppmuntra

Att nå mål, generera resultat och bli uppmärksammad för detta skapar motivation hos de flesta. Om dina anställda tar an sig utmaningar eller gjort andra ansträngningar, vissa att du ser det, uppmuntrar och uppskattar de. Det behöver inte vara stora prestationer, det kan vara något så litet som dem har organiserat deras skrivbord eller ge ett uppmärksammande beröm i korridoren.

3. Ge ansvar och tillit

Ge dina anställda ansvar och förtroendet att de kommer prestera. Ansvar ger anställda en betydelse i arbetet och det skapar känslan av att just dem är en viktig tillgång för företaget. I samma veva som du som ledare ger ut ansvar bör du även ge tillit. Du som ledare kan vara där för dina anställda, ge råd och dina åsikter men ta inte över det ansvar som du en gång redan har gett.

4. Var en tydlig ledare

Som ledare är det viktigt att vara tydlig i din kommunikation, transparent, ge stöd och förutsättningar för personlig utveckling. Här är utmaningen att man ofta blir kompis med sina anställda. Det kan vara trevligt, men är inte alltid vad dina anställda behöver. Läs gärna vårt förra inlägg om vad som utgör en bra ledare!

5. Balansen mellan jobb och privat liv är viktigt

Som ledare bör du skapar ett arbetsklimat där de anställda trivs på jobbet. Där jobbet får lov att vara en del av de anställdas liv men att du som ledare är medveten om att de även ska ha ett liv utanför jobb. Det är inte ovanligt att arbeta efter arbetstimmar, ett litet tips kan vara att välja att skicka ut arbetsmail på morgonen dagen efter istället för att skicka dem sent på natten, detta kan vara stressande för vissa anställda och skapa missnöje.

 

Detta var 5 korta knep på hur du skapar ett arbetsklimat med trogen personal som stanna på företaget, hoppas det gav dig en tankeställare och idéer om hur du vill ha ditt arbetsklimat.

 

Ha en trevlig helg! /Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

a-group-of-professionals-sharing-ideas-3153207

Så blir du en bra ledare- 5 tips för att utvecklas som ledare

Av Rebecca Fransson
2019-11-29

Så blir du en bra ledare -5 tips för att utvecklas som ledare

Ingen förds till ledare, men vi kan lära oss om bara viljan finns. Alla har förutsättningar att bli en bra ledare men det krävs självinsikt, reflektion och vilja. Aktivt Ledarskap arbetar mycket med att utveckla ledare och jag tillsammans med en av våra konsulter har staplat upp 5 tips att tänka på som en ledare med personalansvar.

1.God och tydlig kommunikation

Din uppgift som ledare är att se till att andra och ditt team lyckats. För att detta ska ske så krävs de att du som ledare har en god och lydig kommunikation, kommunicera gärna för mycket än för lite. Att kommunicera med sitt team om mål, planer, strategier eller andra aktiviteter inom företaget, skapar en känsla av gemenskap och delaktighet, vi som ett team ska stäva mitt samma mål.

2. Led ditt team framåt

Att leda är att ta dig själv, personalen och organisationen framåt. För att lyckas med det behöver du inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ett gott ledarskap handlar snarare om att genom olika beteenden leda andra till nästa steg.

Skapa mål och visioner, det innebär även att du som ledare bör se till att gruppen ser sig som ett team, det är även viktigt att du som ledare förstår ditt team och alla individers styrkor och svagheter. Det krävs en insikt i ditt team och genom detta skapar du en uppfattning av hur du ska leda och kommunicera för att ni gemensamt ska siktar mot ett mål.

3.”Walk the talk”

I varje team existerar normer och värderingar om hur vi ska agera i specifika situationer samt regler om vad som krävs av dig som teammedlem. Var tydlig med vad du förväntar dig av dina medarbetare, och fråga dem vad de förväntar sig av dig. Om ditt team fungerar bra kan du låta dem sätta spelreglerna själva. Om du själv skapar spelregler, var tydlig med varför du sätter dessa och var konsekvent. Det är väsentligt att du som ledare följer dessa regler i alla lägen. Som ledare agerar du som en förebild till ditt team och bör därför agera som en person som du vill att ditt team ska ta efter. Alla kommer kanske inte gilla dessa regler från start. Men bra ledare är inte alltid omtyckta av alla. Ditt jobb är att se till helheten och det som är långsiktigt bra för grupp, organisation och individ.

4.Coacha och skapa motivation

Ta reda på vad som motiverar ditt team och koppla det till era mål. Saker som kan motivera är ansvar, möjlighet att växa, kreativitet, att bli sedd och få positiv feedback. Detta behöver inte vara en invecklad process, ett tips är att nästa gång du har ett spännande projekt på gång, se vilka som brinner mest i frågan och ge dem ansvaret. Det frigör tid för dig och ger dem utrymme att växa.

Ett effektivt verktyg för att skapa motivation är coachning. Ibland är det lätt som ledare att delegera och instruera olika lösningar när praktiska dilemman kommer upp i arbetsvardagen. Den lösning som däremot ger mer i längden är att få personen att själv ta ansvar för situationen.

Fem bra frågor att ställa: Hur vill du att resultatet ska bli? Hur kan du nå dit? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser kan hjälpa dig? Vad behöver du av mig för att fatta beslut?

5.Tillgänglighet

Den sista punkten i vår lista, handlar om att du som ledare bör vara tillgänglig. Detta innebär att ditt team alltid kan nå dig vid behov. Om du är upptagen så hör du av dig till personen så fort du har tid. Genom att alltid va tillgänglig visar du att du är en ledare att lite på samt att du bryr dig om dina teammedlemmar. Du visar intresse i deras arbetsuppgifter, mål och visioner, alla gånger behöver det inte vara ditt team som kontaktar dig utan även du som kontaktar dem och frågar om deras dag.

 

Detta var våra punkter som en bra ledare ska ha, hoppas ni kunde pricka av några av punkterna och hitta områden som ni som ledare kan utveckla.

 

Hoppas ni får en jättebra helg! /Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg