person-holding-sparkler-3171762

365 nya möjligheter till utveckling

Av Nils-Gösta Fransson
2020-01-22

365 nya möjligheter till utveckling!

Nu är de nytt år och inte bara ett nytt år utan ett nytt decennium. Jag startar alltid det nya år med att skapa insikt i det förgångna året. Vad var mina milstolpar, vad har jag uppnått samt vilka aktiviteter som inte har gått som jag önskat. Ett Nytt år betyder 365 dagar där jag kan utvecklas och utmanas, med nya mål och lärdomar. Jag har arbetar som chef och ledare i över 40 år och utbildat i detta i ungefär 20 år, jag hittar än idag områden där jag måste utveckla både mitt organisatoriska och personliga ledarskap. Jag satt under detta nyåret och skulle sätta upp mina mål för det följande året samt hur jag kan utvecklas personligen och i mitt ledarskap.

Detta innefattade detta årets Nyårslöfte, att bryta en vana. Att bryta en vana eller beteende mönster är komplicerat och krävande, de krävs att du gör upp ett mål som är konkret och detaljerad för att veta exakt vilka beteende mönster som kommer leda dig till ditt mål.

Förutom att jag älskar min kvinna älskar jag att laga och äta mat. Att älska mat har för mig medfört tillsammans med en icke existerande motion, att jag har gått upp i vikt, ganska mycket. Inför det nya året har jag beslutat att skapa en bättre hälsa för mig själv, att i mitt ledarskap med mig själv uppnå vissa mål. För att uppnå detta målet, krävs detaljerade mål, inte att jag ska gå ner i vikt eller jag ska leva mer hälsosamt. Utan Jag skall gå ner 20 kg.

Att äta är livsnödvändigt, men det är ju så mycket mer. För mig har det blivit ett belöningssystem, när jag uppnått något under dagen så belönar jag mig med god mat. Framförallt är det ju så gott!

Här krävs det att jag kartlägga mina vanor och risksituationer. Vet jag egentligen hur mina vanor ser ut? Vilka tankar, känslor och beteende utlöser sug efter mat? Är det bara hunger? I vilka situationer äter jag mer än vad jag egentligen behöver?

Jag vet ju till exempel att jag borde hinna äta frukost för att undvika att bli hungrig senare på förmiddagen, vilket oftast resulterar i en snabb baguette eller en korv på vägen.

Sista steget i att sätta upp mål, är att kartlägga de positiva och negativa konsekvenserna för ditt handlande. Varför ska jag nå detta målet? Varför är de viktigt för mig? Vad blir konsekventa om jag inte når målet? Genom detta skapar du motivation i en process som ibland kan vara påfrestande.

Detta sättet att tänka kan appliceras på alla mål och inte bara att gå ner i vikt. Jag hoppas att denna läsningen gav er något och att ni har nått era nyårslöften vid årets slut.

Hoppas ni får en underbar fortsatt dag / Nils

 

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

top-view-photo-of-group-of-people-using-macbook-while-3182773

5 tips för att få dina anställda att stanna på företaget

Av Rebecca Fransson
2019-12-13

5 tips för att få dina anställda att stanna i företaget

konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i att ha kvar dina talanger inom företaget. Här är de bästa knepen för att få dina medarbetare att stanna.

1. Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett utmärkt verktyg att använda för feedback och förbättringar om det görs korrekt. Det kan även användas för att coacha och stöta dina anställda där dem får uttrycka deras åsikter och tankar. När du som ledare utför ett medarbetarsamtal, följ inte en och samma struktur till alla anställda. Många företag använder en och samma mall till sina medarbetarsamtal, här som ledare är de viktigt att vara lyhörd och uppmärksammad på dina anställda och ibland krävs det att vi går utanför den strukturerade frågemallen.

2. Uppmärksamma och uppmuntra

Att nå mål, generera resultat och bli uppmärksammad för detta skapar motivation hos de flesta. Om dina anställda tar an sig utmaningar eller gjort andra ansträngningar, vissa att du ser det, uppmuntrar och uppskattar de. Det behöver inte vara stora prestationer, det kan vara något så litet som dem har organiserat deras skrivbord eller ge ett uppmärksammande beröm i korridoren.

3. Ge ansvar och tillit

Ge dina anställda ansvar och förtroendet att de kommer prestera. Ansvar ger anställda en betydelse i arbetet och det skapar känslan av att just dem är en viktig tillgång för företaget. I samma veva som du som ledare ger ut ansvar bör du även ge tillit. Du som ledare kan vara där för dina anställda, ge råd och dina åsikter men ta inte över det ansvar som du en gång redan har gett.

4. Var en tydlig ledare

Som ledare är det viktigt att vara tydlig i din kommunikation, transparent, ge stöd och förutsättningar för personlig utveckling. Här är utmaningen att man ofta blir kompis med sina anställda. Det kan vara trevligt, men är inte alltid vad dina anställda behöver. Läs gärna vårt förra inlägg om vad som utgör en bra ledare!

5. Balansen mellan jobb och privat liv är viktigt

Som ledare bör du skapar ett arbetsklimat där de anställda trivs på jobbet. Där jobbet får lov att vara en del av de anställdas liv men att du som ledare är medveten om att de även ska ha ett liv utanför jobb. Det är inte ovanligt att arbeta efter arbetstimmar, ett litet tips kan vara att välja att skicka ut arbetsmail på morgonen dagen efter istället för att skicka dem sent på natten, detta kan vara stressande för vissa anställda och skapa missnöje.

 

Detta var 5 korta knep på hur du skapar ett arbetsklimat med trogen personal som stanna på företaget, hoppas det gav dig en tankeställare och idéer om hur du vill ha ditt arbetsklimat.

 

Ha en trevlig helg! /Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

Skärmavbild 2019-11-01 kl. 15.18.49

Vad är meningen bakom beteendet?

Av Rebecca Fransson
2019-10-01

Vad är meningen bakom beteendet?

Nu börjar vi närma oss helgen. Efter en spännande och lärorik vecka brukar jag sitta och fundera på vad jag har upplevt under veckans gång och vad jag kan ta med mig. Då börjar jag fundera på hur folk beroende på bakgrund, erfarenheter eller annat upplever saker olika. Aktivt Ledarskap utbildar och informerar om olika verktyg som du kan använda beroende på situation. Dock så är de viktigt att komma ihåg att alla inte uppfattar meningar eller symboler likadant därför kan vi inte använda ett sätt att utrycka oss till alla, utan vi bör anpassa oss till personen i frågan. När vi utbildar i exempelvis coachande förhållningsätt så uppfattar alla individer coachningen på olika sätt, därför måste vi utveckla vårt sätt att kommunicera.

 

Jag tycker detta är ett intressant aspekt i ledarskap, speciellt i den internationella arbetsmarknaden som består av olika kulturer och normer. I mina tankar dök forskaren Erving Goffman upp som har undersökt mycket inom detta ämne, han kallar detta för ”the symbolic interaction theory”

”Symbolic interaction theory analyzes society by addressing the subjective meanings that people impose on objects, events, and behaviors. Subjective meanings are given primacy because it is believed that people behave based on what they believe and not just on what is objectively true. Thus, society is thought to be socially constructed through human interpretation. People interpret one another’s behavior, and it is these interpretations that form the social bond. These interpretations are called the definition of the situation. The definition of the situation is something that we learn through socialization, composed of prior experiences, knowledge of norms, customs, beliefs, and social expectations, and is also informed by individual and collective needs and wants.”

Ett exempel på detta kan vara varför vissa ungdomar röker även fast de vet att det är medicinsk bevisat farligt för dem. Detta beror på hur dessa ungdomar definierar denna situationen. Ungdomar är väl informerade om att rökning är farlig för dem, dock så anses rökning som något coolt bland deras umgänge, därför kommer den symboliska meningen bakom rökning ha en större betydelse än de faktum att rökning har alvarliga risker på hälsan. Detta exempel kanske är svårt att anpassa i arbetslivet, jag tror dock att som ledare hamnar man i situationer där man bör tänkta på hur gruppen definierar olika aspekt och hur deras normer, tro, sociala förväntningar, erfarenheter etc. påverkar definitionen av att skapa en förståelse för sina medarbetares ageranden.

Jag hade kunnat fortsätta skriva om detta i evigheter! Men vill bara bjuda på en lite tankeställare innan helgen. Hoppas ni får en underbar helg så hörs vi snart igen! / Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

adult-chart-close-up-1043514

Hur blir du motiverad

Av Rebecca Fransson
2019-10-01

Hur blir du motiverad

Motivationen är den viktigaste delen i ditt personliga ledarskap och en inre drivkraft. Det är motorn som får dig att vilja göra saker och driva framåt. Vilket rum befinner du dig i? Beroende på vart du befinner dig så får du en uppfattning om hur du då skapar en livsstil som främjar motivationen.

Utgår du ifrån dina behov eller andras behov? Denna delen av matrisen visar på om du skapar motivation från att uppfylla andras behov, ett exempel på detta kan vara att du motiveras av nöjda kunder där du uppfyllt deras krav och förväntningar. Eller så motiveras du av att uppfylla dina egna behov och mål.

Andra delen av matrisen visar på om egen eller andras bekräftelse skapar motivation för dig. Motiveras du av att se de du har åstadkommit själv eller uppskattar du när personer i din omkrets upplyser det.

Du kan befinna dig i olika delar av matrisen beroende på situation. Motivation och drivkrafter kan vara olika i ditt privatliv och arbetsliv. Fundera på varför du befinner dig i just det rummet vid det tillfället? Fundera på saker som du skulle vilja göra för att bryta invanda mönster? Det finns många faktorer som påverkar din motivation och drivkraft, dock kan denna matris ge dig en ytlig syn på vilka åtgärden samt hur du skapar motivation som du sedan kan bygga på.

”Att vara i ett rum kräver att jag som person går in i mig själv och funderar på hur jag agerar i olika situationer. Jag motiveras av att uppfylla mina egna behov, jag har alltid mål och krav på att prestera för att nå mina egna behov. Det kan vara att få en löneökning, flytta eller utmana mig själv i områden jag brister och detta ger mig motivation och en drivkraft.” 

Om du känner igen dig i detta så betyder det inte att du inte bryr dig om dina nära och kära samt deras behov, dock så känner du dig inte lika motiverad att uppfylla deras behov. Samtidigt har jag sen tidig ålder uppskattat andras bekräftelse och blir motiverad av att andra ser det jag åstadkommit. Allt är sällan svart eller vitt därför befinner vi oss lite emellan men lutar mer åt ett håll. Denna övning gav en starkare självbild samt insikt i mitt agerande. Jag sätter mig sällan ner och funderar på likdanande aspekt men efter dessa 15 min som det tog för övningen, kunde jag skapa en förståelse i varför jag agerar olika med olika individer och situationer.

Hoppas ni får en underbar helg!

/Rebecca

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg