Coachande förhållninssätt

Idag ställs det högre krav på dig som chef och ledare för att behålla och utveckla dina medarbetare. Du som chef sitter inte på alla lösningar, men du kan med rätt metod frigöra tankar, idéer, engagemang och motivation hos dina medarbetare. Du använder dig utav verktyget coachning.

Coachning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära.

Undersökning av analysföretaget Gallup visar på att endast 14 procent av de anställda vid företag tyckte att de årliga medarbetarsamtalen motiverar eller engagerar en till att bli bättre i sitt jobb. Medarbetarna eftersökte istället ett mer coachande förhållningssätt hos sina chefer.

Coachande förhållningssätt handlar om att den som blir coachad är expert på sina behov och coachens roll är att ställa rätt frågor, så att den coachade själv kommer fram till svaren. Ett coachande förhållningssätt får andra att växa och utvecklas. Enligt företaget Bersin & Associates (2009), har företaget där cheferna coachar medarbetarna i snitt 81 procent bättre affärsmässiga resultat än företag där ingen eller lite tid ägnas åt coachning.

Vid frågor eller bokning kontakta Carina på 073 361 24 08 eller carina.pihlwret@aktivtledarskap.se