Information

Pris: 9 500kr

Plats: 2 dagar, kan göra via videokonferens eller i mindre grupper om önskar.

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

Coachande förhållningssätt

Jag har sex är ärliga tjänare. de har lärt mig allt jag vet. Deras namn är Vad, Varför, När, Hur, Var och Vem.

Idag ställs det högre krav på dig som chef och ledare för att behålla och utveckla dina medarbetare. Du som chef sitter inte på alla lösningar, men du kan med rätt metod frigöra tankar, idéer, engagemang och motivation hos dina medarbetare. Du använder dig utav verktyget: coachande förhållningssätt.Coachning är ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå sig själv och göra medvetna val. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och agera.

Coachande förhållningssätt handlar om att den som blir coachad är expert på sina behov och coachens roll är att ställa rätt frågor, så att den coachade själv kommer fram till svaren. Ett coachande förhållningssätt ger andra insikter och skapar utveckling. 

Undersökning av analysföretaget Gallup visar på att endast 14 procent av de anställda vid företag tyckte att de årliga medarbetarsamtalen motiverar eller engagerar en till att bli bättre i sitt jobb. Medarbetarna efterfrågar istället ett mer coachande förhållningssätt hos sina chefer.