Information

Pris: Grupp 12-14 personer 30 000 kr priset anpassat till antalet deltagare

Plats: 1 dag, kan göra via videokonferens eller i mindre grupper om önskas.

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

DISC-Utveckla din kommunikation och relationer

De utmaningar organisationer brottas med idag handlar t.ex. om rekrytera rätt medarbetare, skapa effektiva arbetsgrupper, förbättra arbetsklimatet och engagemang, utveckla ledare och medarbetare, lösa konflikter och liknande. Kommunikationsanalysen ger dig verktyg och underlag för att bearbeta dessa utmaningar.

Denna utbildning sker i grupp och utgår från en individuell DISC-analys som visar på ditt grundbeteende och ett anpassat beteende. Grundbeteende är det beteende vi har hemma och det anpassade beteendet är det vi visar upp på jobbet. Skillnaden mellan dessa två kan ibland vara stor och kan innebära en stressfaktor. Att medvetandegöra detta kan vara första steget till självinsikt och förändring som kommer inifrån individen själv. Vidare tittar analysen på hur jag tar beslut och hur jag ser på omvärlden. Hur kommunicerar jag med de andra färgerna och vad behöver jag förändra i min kommunikation för att nå fram till de andra i min omgivning? Hur skapar jag acceptans för de andra beteendestilarna och jag blir även medveten om andra kan se på mitt beteende. Utbildningen sker under 1 dag i grupp mellan 12-14 personer.

Mål och syfte

  • Ledarskapsutveckling – genom att förstå varje medarbetares beteendeprofil är det lättare att inspirera och motivera
  • Medarbetarutveckling och rekrytering – att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsuppgifter ökar engagemanget och motivationen
  • Ökad kommunikationsförmåga – öka förmågan att anpassa ditt beteende och kommunikation för att bättre möta mottagaren
  • Teamutveckling – få teamet att fungera tillsammans genom att se varandras styrkor och svagheter, förstå varför teammedlemmarna beter sig på ett visst sätt, sätt ihop ett ”färgglatt team”
  • Konfliktlösning – genom att förstå avsikten bakom en persons beteende minskar risken för motsättningar och missförstånd
  • Sälja med färger- analyseras min egna säljstil har jag lättare att värdera andras.