Effekt och tid

Att investera 8 timmar och få 8 värdefulla verktyg som kommer att ge effekt! Såväl i mindre stress, ökad kommunikationsförmåga, förståelse för andras agerande/beteende, ämnen som finns i ALLAs vardag där vi ger tips/verktyg för ökad effektivitet.

Grundtanken i upplägget är 8 olika ämnen, 45 minuters utbildning där deltagaren sedan under 15 min får diskutera i grupp, alt göra noteringar var, hur, till vem denna kunskap skulle kunna passa in i sin vardag.

Inför utbildningen kommer du att få översänt ett frågeformulär som du skall ha gått igenom, svarat på för att i förväg vara uppdaterad på hur det ser ut i din vardag kring de ämnen som vi tar upp. 
Du kommer få kunskap och verktyg på hur du kan effektivisera och förbättra din vardag, de 8 välinvesterade timmarna skall betala sig mångdubbelt, för dig som chef/ledare, dina medarbetare, din organisation och arbetsgivare.

Nedan ser du ämnesområden som utbildningen kommer att innehålla, samt vad du får under utbildningsdagen:

  • Grupptillhörighet och dess olika faser 

  • Disc Analys, mitt beteende/agerande 

  • Kommunikation kopplat till Disc Analysen 

  • Eisenhowers prioriteringstankar
  • Konsten att tacka Nej med gott samvete 

  • Effektiva möten 

  • Planera min egen tid 

  • Outlook—kalender/mail 


Före: Inför utbildningen kommer du att få översänt ett mail med en instruktion för att genomföra en s.k. Disc Analys. Samtidigt kommer du att få ett formulär som du skall arbeta med inför utbildningen för att ta fram ett nuläge kring de utbildningsområden vi tar upp under dagen. 


Under: Dagen kommer att innehålla teoripass, varvat med konkreta tips och såväl grupp som individuella arbete i högt tempo för att ge effekt. 


Efter: En utvecklingsplan innehållande de utvalda ämnena enligt ovan, med uppgifter för att få önskad effekt.

Vid frågor eller bokning kontakta Rickard på 0766 29 94 11 eller Rickard.nilsson@aktivtledarskap.se