” Vi ska skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna.”

Om oss

Aktivt Ledarskap Sverige AB har sedan starten 2002 arbetat med att utveckla och utbilda företag att leva efter sina värderingar. Det viktigaste är att förankra allt utvecklingsarbete ner till varje ledare och varje enskild medarbetare. En fungerande organisation som samarbetar mot samma mål skapar effektivitet, som leder till lönsamhet. Det är bara genom att vara lyhörda, enträgna och ha fokus på människor som vi kan göra skillnad.

Sedan 2002 har vi utvecklat våra tjänster och förbättrat vårt sortiment till det vi har idag. Vi är din HR-partner och erbjuder ett helhetskoncept av öppna utbildningar som riktar sig åt den enskilda individen i ditt företag. Grunden för all utveckling är självkännedom kring det egna beteendet samt egna och andras erfarenheter och upplevelser. När individen växer, växer även företaget och organisationen

Som din HR-partner har vi utvecklingsarbete som inriktar sig på företagen. Vi engagerar oss i din verksamhet, arbetar tillsammans med din organisations vardag och gör mätbar skillnad. För att föreslå åtgärder som genererar mätbara skillnader, analyserar vi alltid era behov. Vi gör en grundlig nulägesanalys innan vi ger ett förslag. När vi vet vad ni behöver, anpassar vi våra utvecklingsarbeten efter det. Vi utbildar inte din verksamhet, vi hjälper dig att på egen hand utveckla din verksamhet i dina utmaningar.

Vad våra kunder tycker om oss
Nils

Nils-Gösta Fransson

VD

”Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.”

Carina Pihlwret

Utbildningsansvarig

”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”

Rickard Nilsson

Säljansvarig

”Stå upp för dina affärer oavsett om de är bra eller mindre bra. ”

Maria Persson

Ekonomiansvarig

”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”

Rebecca Fransson

Marknad & PR ansvarig

”Träna din hjärna att se det positiva i alla situationer.”