Feedback och retorik

I det extrema informationsflöde som möter oss varje dag kan det vara svårt att sticka ut och få den uppmärksamhet som ditt budskap förtjänar. Som chef och ledare behöver du bli medveten om vad du behöver göra för att uppfattas tydligare och nå fram med ditt budskap

Under två utvecklingsdagar arbetar vi integrerat med feedback och din kommunikation och hur du använder rätt verktyg för att nå fram, inspirera och påverka andra. 

Programmet innefattar praktisk retorik, konsten att övertyga, för dig som vill påverka, övertyga och skapa engagemang med hjälp av modern retorik. Att nå fram med ditt budskap genom att beröra, väcka intresse, skapa tillit och förmedla känslor.

Tror du dessutom på människans möjlighet till utveckling? Att vi behöver kontinuerlig utveckling för att inte stagnera? För att kunna utvecklas behöver du förstå VAD du ska utveckla och även varför. Om du vill skapa och leva en lärande organisation så är förutsättningen att konsekvent utveckla en trovärdig feedbackkultur.

Utvecklingsdagarna genomförs av Johan Brant. Johan har genomfört ett stort antal uppdrag inom ledar- och säljutveckling i många personalintensiva branscher. Uppdragen har täckt in alla delar i förändringsprocesser, förstudier, visions och målbildsförankring, utveckling av övergripande strukturer och processer, träning av ledare och medarbetare.

Vid frågor eller bokning kontakta Nils- Gösta på 073 361 34 02 eller Nils.fransson@aktivtledarskap.se