Mångfalt och kulturellt ledarskap

Förbättra samarbetet med kollegor och kunder från olika kulturer genom en ökad förståelse för ditt eget och andras kulturella ramverk - samtidigt som du lär dig hur du kan anpassa

Många chefer har bristande erfarenhet av att leda medarbetare med annan bakgrund än svensk. Gäller det dig också? Eller är din arbetsplats redan mångkulturell, men du behöver mer kunskap för att leda den?

Under utbildningen utveckla förståelsen för hur interkulturella skillnader påverkar effektiviteten i ett team och framgången i det egna ledarskapet.Kunna identifiera och förstå sitt eget kulturella filter och ramverk och kunna sätta det i relation till andra individers beteenden och preferenser. Öka förståelsen och samarbetet med kollegor och kontakter som inte delar samma uppfattning och kulturella ramverk. Förstå hur man genom att anpassa sitt ledarskap i olika kontext kan öka effektiviteten och generera bättre resultat. Hur hanterar du olika sociala koder och kulturella uttryck? På vilket sätt skiljer sig arbetsplatskulturen i till exempel Mellanöstern från den svenska?

Vid frågor eller bokning kontakta Nils- Gösta på 073 361 34 02 eller Nils.fransson@aktivtledarskap.se