företagsutbildning

utbildning som
anpassas för er

Vi har en heltäckande kompetens inom ledarutveckling, värderingsarbete och teamutveckling. Vi fokuserar på att skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna. I våra företagsanpassade uppdrag anpassar vi insatserna till ditt företags behov och förutsättningar.

Allt fler verksamheter inser att ledarskap, tydliga värderingar inom organisationen och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet. Via vår anpassade utbildning kan ni frigöra handlingskraft och engagemang i din organisation och få ut den fulla potentialen i medarbetarna och teamet.

Vi genomför utvecklingsinsatser på alla nivåer, från hela organisationen till grupper och enskilda chefer och medarbetare. Vi hjälper dig att skapa en praktisk plan för att ta er från nuläge till önskat läge. Vi analyserar er organisation och utgör ert nuläge, därmed kan vi sätta oss in i de affärsutmaningar som ni står inför. Vår styrka är att förstå era värderingar, styrkor, utvecklingsmöjligheter och utforma insatserna så att de verkligen ger resultat.

Den anpassade utbildningen ger:

Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering. För att lyckas utveckla en organisation som skapar goda resultat behövs dialog och kompetens. Vi håller en kontinuerlig dialog med deltagarna innan, under och efter utbildning genom våra digitala plattformar, här utmanas deltagarna att praktiskt använda de verktyg som gets under utbildningstillfällena. Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering.

Vårt team av experter finns här vid funderingar

frågor och svar

Vi lägger stor fokus på uppdragsgivaren, vad är era styrkor och utvecklingsmöjligheter och sedan skräddarsyr vi utbildningen ut efter detta. Det kan handla om en mindre teameutveckling eller ett större arbete där vi arbetar med organisationens värderingar, ledarskap och konflikthantering. Därför kan tiden variera beroende på utbildningen omfattning.

Aktivt ledarskap har utvecklat företag i 20 år mer stora framgångar. Utöver våra utbildningstillfällen så lägger vi stor vikt i arbetet innan, under och efter utbildning.

Innan utbildning så görs en nuläges analys där vi undersöker hur organisationen ser ut om om de finns möjliga utvecklingsområden.

Under utbildningen kommer vi att använda oss utav digitala platformen Mebook/Teambook. Ett Mebook eller Teambook konto ges under kursstart. Via dessa digitala plattformer ges uppgifter där deltagarna ska anpassa de dem lärt sig i arbetslivet.

Efter utbildning görs en effektmätning och utverdring av vårt arbete. 

Absolut! vi svarar alltid på frågor så fort vi kan. Tid och planering av utbildning görs mellan oss och uppdragsgivaren och ger därför möjligheten att anpassa utbildningen till organisationens schema.

Företagsanpassade utbildningar är mer anpassade för grupper från samma företag. Kontakta nils.fransson@aktivtledarskap.se för information om vad vi erbjuder. Våra andra utbildningar anpassas även efter dina behov och utvecklingsområden.

Pris beror på omfattningen av utbildningen. Kontakta nils.fransson@aktivtledarskap.se för bokning av möte där ni kan diskutera utvecklingsfrågor och pris.