fbpx

Av Carina Pihlwret
2019-10-01

Hur använder du dina medarbetarsamtal Del.2

I förra inlägger skrev jag om hur jag upplever medarbetarsamtal och mina tankar runt de. När jag börja skriva om detta vertyg så såg jag fort att jag var tvungen att skriva en del. 2. Medarbetarsamtal kan vara ett så effektivt verktyg men även väldigt ineffektiv om de används fel.

Erfarenheter som jag upplever mig ha är förarbetet och återkoppling kring vad som kommit ut ur medarbetarsamtalen. Hur ofta inför medarbetarsamtal samlar vi våra medarbetare och frågar dem vilka frågor är viktigast för dem just nu? Inventerat åsikter kring frågor, upplägg på samtalet, plats och tid? Detta upplever jag skapar engagemang, intresse och en hög förberedelse grad hos medarbetarna inför samtalet.  Under samtalet är det viktigt att jag som ledare använder mina två öron för att lyssna aktivt på min medarbetare. 

När jag lyssnar aktivt och använder mig utav ett coachande förhållningssätt vilket ger förutsättningarna för medarbetaren att finna sina egna svar och lösningar på mina frågeställningar. Min uppgift som ledare är att ge feedback på min medarbetareas beteende och agerande. Med andra ord; det jag ser dig göra, det jag inte ser att du gör och jag hör att du säger eller inte hör dig säga. Det är viktigt att jag ger en konstruktiv feedback under samtalet som ger medarbetaren en trygghet och tillit kring vad jag vill att du fortsätter med och börjar med.”

Med andra ord är det jag som ledare som talar minst under samtalet. Här springer vi som ledare ofta vilse. Vi tror att vi skall tala och medarbetaren svara.  Andra hinder jag ser och upplever är vi som ledare blir lite rädda när medarbetaren tystnar. När tystnaden infaller så börjar vi av vana att prata – något måste ju hända.

Under samtalet kommer vi tillsammans fram till en utvecklingsplan för individen, grupp och organisationen. Min erfarenhet är ett sen stannar det här! Det är här vi tappar intresset, meningsfullheten och engagemanget för nästa medarbetarsamtal.  Den vanliga kommentaren är – ja nu skall jag på samtal och gå igenom vad som hänt sedan föra samtalet. Hur kul är det? Varför skall vi ha dessa samtal, de leder ju ingen vart.  Här har du som ledare ett stort ansvar att sammanställa och återkoppla helhetsbilden med andra ord dina medarbetares svar på alla frågor. Du skall utan att sortera, välja bort eller försköna summera och beskriva din grupps bild. Utifrån det ha en kort workshop kring vad är vårt nuläge, vad är önskat läge, vad hindrar oss, vilka resurser har vi och vilka aktiviteter skall vi tillsammans prioritera utifrån tid och effekt. 

Detta skapar en samsyn kring vad och hur vi tillsammans gör en realistisk åtgärd i våra framtagna aktiviteter. Personliga och högst privata ämnesområden är självklart sekretess men det som rör hur når vi våra mål, hur vill just du utvecklas är en summering som ansvarig chef/ ledare kan göra. Detta för skapa en samsyn kring vad upplever vi som positivt på vår arbetsplats, vad har vi för gemensamma tankar kring att nå uppsatta mål och vilka utvecklingsområden finns i gruppen? Med en tydlig handlingsplan får du som ledare rätt förutsättningar att följa individen och gruppen med stöd av fokussamtal. Med detta tydliga före – under och efter process så får du medarbetarsamtalen att bli levande i arbetsvardagen. 

Det leder till att du framöver inte genomför medarbetarsamtal en gång per år utan det är en pågående process där du kan stödja, pusha och ge konstruktiv feedback till individen och gruppen.  Du har med en före – under och efter process skapat en kultur där medarbetarsamtalet är ett samtal som pågår under hela året inte bara vid avsatt tid ca 1,5 tim./ år. Med andra ord inget som skall genomföras och prickas av på årshjulet.

Före, under och efterprocessen som Aktivt Ledarskap arbetar med i alla sina utvecklingsprocesser skapar en känslan av att jag är sedd, bekräftad, vi har en gemensam bild vad och hur vi skall nå våra mål som grupp och organisation.  

Lycka till med dina medarbetarsamtal! /Carin

 

Ta del av våra senaste erbjudanden!

Tidigare inlägg

Shopping Basket
prenumerera nu

Få gratis insikt i hur du kan bli en bättre ledare.