Innerligt ledarskap

Innerligt ledarskap

post-it

Ledarskaps-

utbildningar

UGL – utveckling av grupp och ledare

Om du bara ska gå en enda ledarskapsutbildning i ditt liv så är det den här. UGL är den klassiska, välrenommerade ledarskapsutbildningen. Det är en resa i personlig utveckling som tar dig framåt på alla plan, oavsett om du är chef eller medarbetare.

AL 360° – vidareutvecklar ledarskap

AL 360° är en ledarskapsutbildning som fortsätter där UGL slutar. Vi tydliggör ditt företags eller organisations värdegrund och utvecklar ditt ledarskap ytterligare. Med en fast värderingsgrund blir varje beslut enklare, tydligare och lite bättre.

Innerligt ledarskap

Utbildningen Innerligt ledarskap är för alla som vill bli mer grundade och trygga genom självkännedom. Målet är att närma sig sitt riktiga jag, sin intuition och komma i harmoni för att lättare kunna ta aktiva beslut.

Frågor kring UGL

UGL omges av mystik ” What happens at UGL stays at UGL”. Och UGL-resan är något som är väldigt svårt att beskriva. Den måste upplevas.

Innerligt Ledarskap

Innerlighet. Ett bortglömt ord som väcker förundran och kanske en längtan. En längtan att leva ett liv i fullständig synkronisering med sitt riktiga jag. Att i varje stund kunna betrakta sig själv i ett utifrånperspektiv och ta sig själv på största allvar.

Vad är det som håller oss ifrån att leva ett innerligt liv? Vad är det inom oss som vi kan skala bort? Vilka rädslor är det som håller oss borta från lyckan? Hur kan jag bli den allra bästa personen för mig själv?

Allt ledarskap börjar inifrån dig själv

Innerligt ledarskap är en utbildningför alla som vill leda sig själva eller andra, och genom självkännedom bli mer grundade och trygga. Utbildningen tar avstamp i en traditionell teoribas med beteendestilsanalys och ger ett holistiskt perspektiv på ledarskapet. Vi fördjupar oss med sessioner i yoga, mindfulness, meditation och reflektionsövningar vilket ger utbildningen ytterligare dimensioner.

Vi arbetar med DISK-beteendestilsanalys och drivkraftanalysen Moroten för att deltagaren ska få insikt i sitt beteende. Den enskilde deltagaren får verktyg för att försöka nå sin innersta kärna och hitta sitt verkliga jag. En handlingsplan skapas över vad deltagaren behöver göra för att påbörja eller fortsätta att utvecklas på resan. Vi tar oss genom de tre stegen i existensialism och ger konkreta och användbara verktyg utifrån sinnlighet, innerlighet och andlighet för att hitta nya vägar till självledarskap.

Resultat

  • Ökat välbefinnande
  • Ökad närvaro
  • Ökad acceptans till det som är och har varit
  • Känsla av att kunna släppa taget
  • Ökad tillit till omgivningen och sig själv
  • Sinnesro och lugn
  • Medvetna val som formar framtiden

Ladda ner och läs vår Innerligt Ledarskaps-broschyr här!

Om du har några frågor är du självklart välkommen att ringa eller mejla oss direkt, 042–13 04 11 eller info@aktivtledarskap.se

20120704_1383
restaurangen_med_skylt

När endast det bästa är gott nog

Våra utbildningar sker i underbar och vilsam miljö i Torekov och Hovs hallar. Allt för att du ska kunna känna dig så välkommen och omhändertagen som möjligt. Vi har samarbetat länge med hotellen och hotellpersonalen vet precis vad varje kursdeltagare behöver.