Information

Pris: 11 500 kr

Plats: Digital länk, 3 tillfällen, 1 individuell coachning

 

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: nils.fransson@aktivtledarskap.se

Leda på distans

Att vara chef på distans har sina speciella utmaningar som har aktualiserats sedan världen och samhället drabbats utav COVID-19. Utifrån det har vi alla som ledare, medarbetare, grupper och enskilda individer förändrat våra metoder för att mötas, föra dialog, planera och organisera i våra uppdrag. 

Hur gör man för att skapa ett team av en grupp medarbetare som är spridda geografiskt eller kanske jobbar aktivitetsbaserat på olika ställen i huset eller kanske hemifrån? Det virtuella ledarskapet behöver en annan sorts ledarskap än då du träffar dina medarbetare dagligen.

På kursen ”Leda medarbetare och team på distans” utgår vi från de områden som forskningen visar är de största utmaningarna i ett virtuellt ledarskap.

Du lär dig att leda, styra och ha kontroll på ett team och en verksamhet med medarbetarna på distans. Du lär dig att skapa teamkänsla, att motivera och inspirera på distans, att visualisera målbilder, visioner och ambitioner. Du lär dig hur du kan kommunicera framgångsrikt med dina medarbetare med hjälp av telefon, Skype och mejl.