Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

post-it

Företags-
anpassade
lösningar

Vi är lyhörda

Innan varje utbildning gör vi alltid en nulägesanalys. För att den utbildning som ledare och medarbetare går ska bli verkligt meningsfull måste vi först kontrollera och utgå ifrån det faktiska nuläget. Våra utbildningarna ska ge er bästa möjliga resultat.

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Utveckla och stärk din roll som ledare

Att vara chef är en funktion som handlar om att leda och styra. Att vara ledare är en relation. Ledarskapsprogrammet är en personlig resa där kunskaper och färdigheter omsätts i praktiskt ledarskap.
Ledarskapsprogrammet ger deltagarna verktyg att utveckla sina egna och andras resurser i linje med verksamhetens mål och värderingar. Genom medarbetarnas utveckling stärks även organisationens kompetens och effektivitet.

Vi baserar våra utvecklingsprogram på Human element-teorin där ledarrollen i första hand handlar om att fördela sin ledartid och ha fokus på att utveckla uppgift, grupp och individ. Här tydliggörs vilka nyckelarbetsuppgifter som behövs för att skapa balans och därmed lyckas som ledare.

Skräddarsydd ledarutveckling

Innehåll och upplägg utformas i nära samverkan med dig som är kund, och tillsammans genomför vi dem i er organisation. Programmet byggs utifrån er värdegrund och kopplar medarbetarnas utvecklingsbehov till era verksamhetsfrågor.

  • Ledarskapsprogram för nya chefer
  • Ledarskapsprogram för erfarna chefer
  • Förändringsledning
  • Coachande ledarskap
  • Kommunikation och ledarskap
  • Att leda och utveckla grupper

Vi vill göra skillnad för dig. Därför mäter vi effekten av utbildningen

Hur har det gått? Har de ledare och medarbetare som gått utbildningen använt de kunskaper de fått? Har ditt företag eller organisation flyttats framåt i utveckling och framgång efter utbildningen?

Efter vår utbildningsinsats börjar själva arbetet med att skapa en verklighet i vardagen. Vi följer upp varje utbildningsprojekt genom att mäta och tydliggöra effekten.

Uppföljningen är vårt uppdrags viktigaste del

Vi följer upp samtliga utbildningar tre gånger: efter tre, sex och 12 månader. Utvärderingen mellan tre till sex månader görs för att se om beteenden ändrats. Utvärderingen mellan sex till 12 månader visar om man har fått konkreta resultat till följd av utbildningen.

30_increase