Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

post-it

Företags-
anpassade
lösningar

Vi är lyhörda

Innan varje utbildning gör vi alltid en nulägesanalys. För att den utbildning som ledare och medarbetare går ska bli verkligt meningsfull måste vi först kontrollera och utgå ifrån det faktiska nuläget. Våra utbildningarna ska ge er bästa möjliga resultat.

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Hitta styrkorna i ledningsgruppen

Vart befinner sig er ledningsgrupp? Vilka styrkor och svagheter finns? Hur effektiv är den och vilka är utveck – lingsmöjligheterna? Med olika verktyg skräddarsyr vi ett upplägg till just er ledningsgrupp. Vi utgår från nuläget för att kunna erbjuda ytterligare verktyg så att ni kan röra er framåt. Det kan infatta allt från inre reflektion, mindfulness till förändingsledarskap och FIRO-modeller. Värderingar och verksamhetsmål Företag med fungerande värderingar är mer attraktiva, har enklare att rekrytera personal och behålla rätt personal. Aktivt Ledarskap har en särskild process för att hjälpa er att ta fram och tydliggöra de positiva värderingar som redan finns och som ni vill kommunicera för att stärka ert varumärke.

Fore-under-efter-3

Vinst när alla arbetar mot samma mål

Innan arbetet med att ta fram värderingarna kan börja intervjuar vi ledning, medarbetare, kunder och leverantörer för att få en helhetsbild av företaget. Arbetet med att ta fram värderingar görs sedan i workshop med utsedd projektgrupp som har täta avstämningar med ledning och organisation. Vi följer ditt företag hela vägen, från att slå fast värderingarna till att genomföra ett antal aktiviteter med syfte att engagera och motivera samtliga medarbetare att förstå och tolka värderingarna till sitt eget beteende. Värderingarna ska bli vägledande i det dagliga arbetet.

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Vi vill göra skillnad för dig. Därför mäter vi effekten av utbildningen

Hur har det gått? Har de ledare och medarbetare som gått utbildningen använt de kunskaper de fått? Har ditt företag eller organisation flyttats framåt i utveckling och framgång efter utbildningen?

Efter vår utbildningsinsats börjar själva arbetet med att skapa en verklighet i vardagen. Vi följer upp varje utbildningsprojekt genom att mäta och tydliggöra effekten.

Uppföljningen är vårt uppdrags viktigaste del

Vi följer upp samtliga utbildningar tre gånger: efter tre, sex och 12 månader. Utvärderingen mellan tre till sex månader görs för att se om beteenden ändrats. Utvärderingen mellan sex till 12 månader visar om man har fått konkreta resultat till följd av utbildningen.

30_increase