Information

Pris: 5 900kr

Plats: 1 dag, kan göra via videokonferens eller i mindre grupper om önskas.

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

Medarbetarsamtal

Rätt använt så blir utvecklingssamtal ett oerhört kraft verktyg! med rätt förutsättningar, struktur och genomförande kan det individuella utvecklingssamtalet bli oerhört motiverande för medarbetaren. De flesta företag genomför utvecklingssamtal, men alltför få tränar sina personalansvarig chefer i HUR man skall föra för att få önskad effekt. I många fall blir det enbart ett dokument som blir liggandes till nästa samtalstillfälle.

De samtal som genomförs med en tydlig struktur, fokus och mål och med ett samtalsklimat som manar till framtida utveckling är de samtal som uppskattas mest av medarbetaren.

Kursen fokuserar på att ge dig som genomför utvecklingssamtal ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas. Du får praktiska exempel på strukturer för förberedelser och genomförande samt mallar för samtalen som du kan använda för att vidareutveckla dina nuvarande samtal. Du får ökad kunskap om hur olika personer kommunicerar utifrån deras personlighetstyper och hur du skall bemöta dem för att skapa god samtalsstruktur. Vi går också igenom en användbar feedbackmodell som ger dig stöd i samtalet.

Vi arbetar praktiskt i små grupper (max 12 personer/kurs) med gruppdiskussioner, bikupor och samtalsövningar.

Vad ingår i priset?

  • 1 dagskurs, kursledning, för- & eftermiddagsfika, lunch
  • Exklusiv tillgång till material (dokumentation, checklistor, övningar, diskussionsunderlag etc från kursen) som ger dig stöd i det dagliga arbetet.