Medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling

post-it

Företags-
anpassade
lösningar

Vi är lyhörda

Innan varje utbildning gör vi alltid en nulägesanalys. För att den utbildning som ledare och medarbetare går ska bli verkligt meningsfull måste vi först kontrollera och utgå ifrån det faktiska nuläget. Våra utbildningarna ska ge er bästa möjliga resultat.

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Medarbetarutveckling – ta hand om er viktigaste resurs

Aktivt Ledarskap har lång erfarenhet och kompetens i medarbetarutveckling. För de organisationer som vill ta ett företagsanpassat helhetsgrepp finns vi som ett stöd och en trygg och långsiktig partner i arbetet. På olika sätt hjälper vi både individer och grupper att utvecklas. När ledare och medarbetare talar samma språk och kan kommunicera kring arbetsuppgifter nås affärsmålen på ett effektivt sätt.

Alla våra insatser har en stabil bas i vedertagna teorier och er organisations värderingar och synsätt. Vi blir ett bollplank och en genomförare med stark koppling till er och det ni vill se hos era medarbetare på olika nivåer i organisationen. Engagerade medarbetare tar eget ansvar i sin roll för att lösa sina uppgifter och nå uppsatta mål.

Vi genomför bland annat:

  • Beteendestilsanalyser
  • Värderingsarbete
  • Kompetenskartläggning
  • Teamutveckling
  • Förändringsledning
  • Organisationsdiagnoser/kartläggningar
  • Konflikthantering
  • Triadssamtal

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Vi vill göra skillnad för dig. Därför mäter vi effekten av utbildningen

Hur har det gått? Har de ledare och medarbetare som gått utbildningen använt de kunskaper de fått? Har ditt företag eller organisation flyttats framåt i utveckling och framgång efter utbildningen?

Efter vår utbildningsinsats börjar själva arbetet med att skapa en verklighet i vardagen. Vi följer upp varje utbildningsprojekt genom att mäta och tydliggöra effekten.

Uppföljningen är vårt uppdrags viktigaste del

Vi följer upp samtliga utbildningar tre gånger: efter tre, sex och 12 månader. Utvärderingen mellan tre till sex månader görs för att se om beteenden ändrats. Utvärderingen mellan sex till 12 månader visar om man har fått konkreta resultat till följd av utbildningen.

30_increase