4

Lektioner

2

coachning

All

kunskapsnivå

8h

lektionstid

Svenska

språk

Ny som chef

Ingen föds till ledare, men vi kan alla lära oss att bli, bara viljan finna. är du ledare men vill bli bättre i din roll eller har du ambitionen att bli ledare och vet inte var du ska börja? eller är ni en grupp som tillsammans vill utveckla era ledarskapsförmågor för att ta er organisation framåt?

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något av våra program varje år. Ny som chef är riktad till dig som vill öka din trygghet och kompetens i din arbetsroll som chef och ledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att prioritera, leda och fokusera på individen, grupp och organisationen. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar där du för kunskap i att leda andra, ge feedback och coachning, hantera konflikter, olika ledarstilar, mötestekniker och framför allt att leda framgångsrika team.

Före: Inför första utbildningsstarten kommer deltagarna få göra en beteendeanalys vid namn DISK analys som tar fram din profil som vi kommer att arbeta med under utbildningen.

Under: Utbildningen startar med en heldag där fokus kommer vara på dig och ditt ledarskap. Efterkommande utbildningsträffar kommer du som deltagare få ta ett stort eget ansvar i förberedelser inför varje utbildningstillfälle. Förberedelserna görs för att ge dig verktyg och tillvägagångsätt som sedan används i din faktiska arbetsvardag

Efter: Efter utförd utbildning tillkommer en coaching möte. Coachen är en person som stödjer, vägleder och motiverar.

denna kursen kommer ge dig

vem är kursen för

ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade utbildningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. Därför är kursen för alla som har eller önskar ledande roll.

Pris: 19 500 kr

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

kursplan

Webbenkät till deltagarna med en 360-graders ledaranalys. Med denna analys och behovsinventering genom Mebook kan vi anpassa insatserna samt välja de övningar och scenarion som passar deltagarna. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Deltagarna får ett grundmaterial att sätta sig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen av kursen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på deltagarnas arbetsplats. 

Ledarrollen och jag: Introduktion

 • Att vara chef och ledare
 • Självinsikt, feedback och kommunikation
 • Nyckelarbetsuppgift utifrån jaget, individen och gruppen

Utveckla individen, 2 dagar:

 • Reflektion utifrån hemuppgift
 • Kommunikation för att nå fram
 • Feedback samtal
 • Coachnade ledarskap
 • Situantionsanpassat ledarskap
 • Ledarens roll vid konflikter

Utveckla gruppen

 • Reflektion utifrån hemuppgift
 • Bygga framgångsrika team
 • Motivation
 • Att sätta mål
 • Att jobba med normer och värderingar

Följa upp mål/syfte med aktiviteten Till sist återstår den tredje fasen där vi följer upp mål och syfte med aktiviteten samt skapar förutsättningar för en varaktig effekt.

Utvärdering

• Hur har deltagarna upplevt utvecklingsprogrammet?

Tillsammans med ledning följa upp:

• Mål och syfte med aktiviteten

• Nyckeltal och effektmätningsområden Handlingsplan

• Revidera gruppens och medlemmarnas personlig handlingsplaner

Förutsättningar för varaktig effekt

• Att regelbundet följa upp och utveckla arbetssätt och metoder i uppdraget som ledare och chef .

vanliga frågor

Absolut! Denna utbildning passar alla som leder ett team oberoende av erfarenhet eller storlek på team. Alla våra utbildningar anpassas utefter dina behov i och med att vi gör en nulägesanalys. Vi använder oss även av en digital plattform som skräddarsys för dig.

Målet med kursen är att utveckla deltagarens ledarförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla min egna roll, grupper och individer. Metodik och innehåll är anpassat efter bakgrund och aktuell roll.

 • Nulägesanalys och målsamtal
 • Beteendestilsanalys
 • 360-graders feedback
 • 4 dagars utbildning
 • Praktiska övningar genom Mebook
 • 2 gånger 45 min telefoncoachning
 • Effektmätning 3, 6 och 12 månader efter avslutad utbildning

Ja, denna kursen räknas som kompetensutveckling. När organisationer utbildar sin personal med interna eller externa parter räknas det som kompetensutveckling. Detta kan utföras utanför de permitterade arbetstimmarna. 

Under utbildningen kommer vi att använda oss utav  Mebook/Teambook. Ett Mebook eller Teambook konto ges under kursstart av Aktivt Ledarskap där vi går igenom grunderna tillsammans. 

På grund av Covid-19 flukturerar tiderna. Kontakta oss för bokning och tider. 

Intervju med tidigare deltagare

Läs mer om deltagares upplevelse

Dan persson

Mekano

Jörgen Malmberg

Mekano