Ny Som Chef

Ingen föds till ledare, men vi kan alla lära oss att bli, bara viljan finns. Är du ledare men vill bli bättre i din roll eller har du ambitionen att bli ledare och vet inte var du ska börja? Eller är ni en grupp som tillsammans vill utveckla era ledarförmågor för att ta er organisation framåt?

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något av våra program varje år. Ny som chef är riktad till dig som vill öka din trygghet och kompetens i din arbetsroll som chef och ledare. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att prioritera, leda och fokusera på individen, grupp och organisationen. Utbildningen sträcker sig över 4 dagar där du för kunskap i att leda andra, ge feedback och coachning, hantera konflikter, olika ledarstilar, mötestekniker och framför allt att leda framgångsrika team.

Före: Inför första utbildningsstarten kommer deltagarna få göra en beteendeanalys vid namn DISK analys som tar fram din profil som vi kommer att arbeta med under utbildningen.

Under: Utbildningen startar med en heldag där fokus kommer vara på dig och ditt ledarskap. Efterkommande utbildningsträffar kommer du som deltagare få ta ett stort eget ansvar i förberedelser inför varje utbildningstillfälle. Förberedelserna görs för att ge dig verktyg och tillvägagångsätt som sedan används i din faktiska arbetsvardag

Efter: Efter utförd utbildning tillkommer en coaching möte. Coachen är en person som stödjer, vägleder och motiverar.

Vid frågor eller bokning kontakta Carina på 073 361 24 08 eller carina.pihlwret@aktivtledarskap.se

Utbildningstillfälle 1 Utbildningstillfälle 2
5 februari, 11 mars, 8 april & 13 maj
1 april, 29 april, 27 maj & 17 juni