Organisationsanpassat

Vi har arbetat med fler än 250 företag och kommunala verksamheter de senaste 10 åren och genererar märkbara resultat både i deras ledarskap, samverkan och kommunikation.

Vad kännetecknar framgångsrika företag eller organisationer? Jo, tydlighet. Tydlighet i vad de erbjuder, vad de står för och hur de uppfattas. Ditt företags eller organisationens värderingar utgör basen för detta. Framgångsrika verksamheter har inte värderingar utan är sina värderingar. På en snabbrörlig, global marknad finns det inga verksamheter som kan styra medarbetarnas agerande med hjälp av regler och manualer. Hur får man då en hel organisation att arbeta mot gemensamma mål och skapa delaktighet på vägen? Tron på människan grunden för framgångsrika organisationer, att vända på pyramiden och skapa ett tryck underifrån

Men om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till handlingar. Det innebär att värderingarna måste bli vägledande i det dagliga arbetet. Ytterst handlar det om att låta medarbetare ta ansvar. Vi går in i ert företag och utvärderar er organisations nuläge för att sedan skapa ett förbättringsarbete mot en ökad effektivitet.

Vid Intresse kontakta Nils-Gösta på 073 361 24 02 eller nils.fransson@aktivtledrskap.se

Före

För att utvecklingsarbetet ska bli verkligt och meningsfullt utgår vi ifrån det faktiska nuläget.  När vi sedan presenterat nuläget, tar vi i samråd med er fram ett utvecklingsprogram. Vi anpassar vårt arbete utefter vad ni behöver, vilket ger våra utbildningar bästa möjliga resultat. I ledarskapsarbete genomför vi oftast en DISK-analys eller 360-graders feedback. I ledningsgruppsarbete, mål och visionsarbete, förändringsledarskap gör vi nulägesanalys och ”five dysfunktion of team” etc.

Under

Utifrån företagets nuläge, kommer vi föreslå åtgärder som kan göras. Detta kan innebära att arbeta med medarbetaren i det personliga ledarskapet till ledaren som leder medarbetare och chefer. Att arbeta med ledningsgruppens roll och syfte till deras verksamhetsplan. Att arbeta med medarbetarsamtal och kompetenskartläggning. Det finns många olika aktiviteter som kan behöva göras, från stora till små. Vi är din HR-partner och stödjer dig i alla former av aktiviteter.

Efter

Vi vill göra skillnad för dig. Därför mäter vi effekten av insatsen. Hur har det gått? Har de ledare och medarbetare som genomgått utvecklingsarbetet använt de kunskaper de fått? Har ditt företag eller organisation flyttats framåt i utveckling och framgång efter insatsen?