Referenser

Referenser

post-it

Referenser

Vi lyssar och lär

Eftersom vår devis är ”vi säger som det är” så tror vi att deltagarna på våra utbildningar gör samma sak. Här berättar deltagarna om sina upplevelser.

” Som chef och ledare kan det vara ensamt och stundtals blåsigt på toppen och för mig är det oerhört viktigt att känna trygghet i min ledarroll. Genom att gå Aktivt Ledarskaps öppna ledarutbildning har jag fått den säkerhet och trygghet i min roll som jag tycker är avgörande för att göra ett bra jobb som chef och ledare. Utbildningen gav mig en stor insikt om mig själv och vilka styrkor och svagheter jag har. Arbetet i triader var oerhört givande och jag fick en direkt feedback på min ledarroll och vad jag behöver jobba med.”
Tomas Hammar, verksamhetschef Helsingborgs Fältrittklubb

” Efter att ha gått AL 360° känner jag mig tryggare i min ledarroll. Att göra mitt bästa och utgå från mina värderingar kan aldrig bli fel. Jag har lärt mig att jag ska vara jag i alla lägen. I utbildningen fick jag möjligheten att ha erfarenhetsutbyte med människor inom andra företag och branscher. Genom aktivt lyssnande gav vi varandra viktiga verktyg för framtiden.”
Camilla Nihlén, Länsförsäkringar Skåne

” Jag vill tacka för att jag fick den här möjligheten. AL-kursen har gett mig inspiration och förnyad kraft att ta itu med just de sakerna jag behöver jobba med! Tack återigen!”
Åsa Yhlén, Santa Maria

” AL-kursen gav mig inspiration och förnyad kraft.”
Bo Fredman, Helsingborgshem

” Jag har fått många konkreta verktyg att använda i mitt arbete. Jag är väldigt tacksam för möjligheten att få ta del av UGL-kursen. Det känns som att jag har tagit ett stort steg framåt att kunna bli en bättre ledare och person även privat.”
Lars Nilsson, VEAB Heat Tech AB

” Jag fick många nya input som kommer att ge många möjligheter i min vardag. Hela gruppen bjöd på sig själva. Så mycket självinsikt tror jag inte man kan få på någon annan kurs. Kan bara tacka för en underbar och lärorik vecka.”
Roger Johnsson, Räddningstjänst Syd

” Spegelbilden som gjordes innan kursstart var nog det som gjorde att allt sammanfogades på ett begripligt sätt för mig.”
Stefan Tholander, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB

” Genom UGL har jag fått bekräftat för mig själv hur jag uppfattas av andra. Nu tre månader efter kursen har jag fått mer styrka i mig själv, öppnat fler sinnen samt har fått bättre relationer med kollegor som jag tidigare inte känt. Jag tar för mig mer, jag vågar!”
Susanne Lindberg, Länsförsäkringar Skåne

” Jag har fått ökad självinsikt vilket lett till ökat självförtroende. Det har gjort mig tryggare och säkrare i min egen yrkesroll. UGL har varit mycket värdefullt för min egen utveckling som ledare.”
Susanna Domeij, Berendsen Textil Service AB