UGL FAQ

UGL FAQ

post-it

Ledarskaps-

utbildningar

UGL – utveckling av grupp och ledare

Om du bara ska gå en enda ledarskapsutbildning i ditt liv så är det den här. UGL är den klassiska, välrenommerade ledarskapsutbildningen. Det är en resa i personlig utveckling som tar dig framåt på alla plan, oavsett om du är chef eller medarbetare.

AL 360° – vidareutvecklar ledarskap

AL 360° är en ledarskapsutbildning som fortsätter där UGL slutar. Vi tydliggör ditt företags eller organisations värdegrund och utvecklar ditt ledarskap ytterligare. Med en fast värderingsgrund blir varje beslut enklare, tydligare och lite bättre.

Innerligt ledarskap

Utbildningen Innerligt ledarskap är för alla som vill bli mer grundade och trygga genom självkännedom. Målet är att närma sig sitt riktiga jag, sin intuition och komma i harmoni för att lättare kunna ta aktiva beslut.

Frågor kring UGL

UGL omges av mystik ” What happens at UGL stays at UGL”. Och UGL-resan är något som är väldigt svårt att beskriva. Den måste upplevas.

What happens at UGL stays at UGL

En UGL-utbildning behandlar personliga frågor. En del ämnen som tas upp pratar du kanske inte ens med dina närmaste om. Deltagarna brukar ge varandra ett muntligt tystnadslöfte.

Varifrån kommer UGL?

UGL togs fram av Svenska Försvarsmakten 1980 men har uppdaterats vid flera tillfällen. Den senaste versionen heter UGL 2012. Rättigheterna till konceptet och namnet ägs av Försvarshögskolan.

Alla UGL-utbildningar är ju likadana. Varför ska jag gå hos just er?

Vi på Aktivt Ledarskap tycker att UGL är en väldigt bra utbildning. Men vi har sett ett stort behov av att dels kunna mäta effekter av utbildningen, dels att få hjälp med att implementera kunskapen och insikterna i det dagliga arbetet. Därför har vi skapat konceptet: ”före-under-efter”.

Före kursveckan görs förberedelser där du får insikt i din självbild. Din nya kunskap om dig själv kan du ta med in i kursen för att öka din förståelse och upplevelse. Direkt efter utbildningen gör vi en uppföljning. Efter tre månader sker en gruppuppföljning där du får träffa dina kurskollegor igen. Sex och 12 månader efter avslutad utbildning får du individuell coachning med kurshandledare.

Var och hur länge hålls utbildningen?

Aktivt Ledarskaps UGL-utbildning hålls i internatform på Torekov Hotell under fem dagar. Förutom en vacker och stimulerande miljö har du tillgång till kost, logi och hotellets spa-anläggning.

Är det jobbigt att gå UGL?

Ja, det kan vara en utmaning. Dels på grund av det intensiva tempot, men också på grund av insikter du får om dig själv. Att få ett utanförperspektiv på sitt beteende kan vara jobbigt. Men du får samtidigt många nya, nyttiga insikter.

Stämmer det att UGL bryter ner deltagarna mentalt för att sedan bygga upp dem igen?

Nej, det stämmer inte. Det finns en uppsjö av rykten om hur en UGL-utbildning går till. Till exempel att handledarna medvetet försöker skapa konflikter i gruppen. Detta stämmer inte. UGL kan vara en tuff mental upplevelse, men det handlar om den egna mentala resan.

Så hur går det till egentligen?

Att i detalj beskriva hur en UGL-utbildning går till är omöjligt eftersom det är gruppen som styr utvecklingen. Alla grupper är olika och därför är ingen UGL-utbildning den andra lik.

UGL-utbildningen är byggd på upplevelsebaserat lärande. Gruppen får olika uppgifter att lösa och det är den processen som själva lärandet utgår från. Med hjälp av diskussioner och reflektioner skapas insikter i ditt eget agerande och förståelse för gruppdynamiska processer. Vad hände? Varför gjorde vi på just det här sättet? Hur kunde vi ha gjort istället? Hur mycket bidrog jag till resultatet? Hur kändes det?

Om du har några frågor är du självklart välkommen att ringa eller mejla oss direkt, 042–13 04 11 eller info@aktivtledarskap.se

20120704_1383
restaurangen_med_skylt

När endast det bästa är gott nog

Våra utbildningar sker i underbar och vilsam miljö i Torekov och Hovs hallar. Allt för att du ska kunna känna dig så välkommen och omhändertagen som möjligt. Vi har samarbetat länge med hotellen och hotellpersonalen vet precis vad varje kursdeltagare behöver.