UGL

UGL är nyckeln till personlig och karriärmässig framgång. Ett mytomspunnet koncept, två handledare och en grupp deltagare är ingredienserna i UGL. Men det är du som deltagare som är innehållet och som skapar processen. Personlig utveckling tar dig framåt på alla plan, och förbättrar resultaten både hos dig och gruppen som helhet.

Under kursveckan får du möjlighet att se på saker ur helt nya perspektiv. Om du sedan behåller tankesättet och din nyfikenhet har du alla förutsättningar för att bli ditt allra bästa du. Lägg där till att vår UGL-utbildning hålls i makalöst vacker och stimulerande miljö på Torekov spa hotell.

Vi på Aktivt Ledarskap har en grund tro på människan. Om vi tar var på människans inre glöd och drivkrafter så blir hon eller han inte bara lyckligare utan även mer effektiv. Detta är precis den kännedom UGL ger, den ger en insikt av dina drivkrafter, motivation och verktyg som kan användas i vardagen för att utveckla ditt personliga ledarskap den standardiserade UGL-utbildningen finns ingen möjlighet att mäta effekten av deltagarens utveckling. Aktivt Ledarskap ha därför utvecklat ett före–under–efter-koncept som ger investeringen maximal effekt. I vår UGL utbildning kommer chef eller närmsta ledare kontaktas före utbildning, sedan åker individen i frågan på 5 dagars utbildning på Torekov spa hotell där de får utveckla sitt personligtledarskap och njuta av god mat, vacker omgivning och spa. Efter sker en uppföljning både med närmsta chef och med deltagarna samt en coachning möte. Detta koncept skapar förutsättningar att upprätthålla nyvunna insikter och att mäta din utveckling och effekter i verksamheten. Vi tror på människans inneboende kraft, och släpper inte taget.

Vid intresse eller frågor kontakta Rickard på 076 629 94 11 eller rickard.nilsson@aktivtledarskap.se