Värderingsstyrning

Värderingsstyrning

post-it

Företags-
anpassade
lösningar

Vi är lyhörda

Innan varje utbildning gör vi alltid en nulägesanalys. För att den utbildning som ledare och medarbetare går ska bli verkligt meningsfull måste vi först kontrollera och utgå ifrån det faktiska nuläget. Våra utbildningarna ska ge er bästa möjliga resultat.

Ladda ner och läs vår Kommunikations-broschyr här!

Framgångsrika företag är sina värderingar

Vad kännetecknar framgångsrika företag? Jo, tydlighet. Tydlighet i vad de erbjuder, vad de står för och hur de uppfattas som företag. Ditt företags värderingar utgör basen för detta. Framgångsrika företag har inte värderingar utan är sina värderingar.

Värderingsstyrning omfattar alla de tjänster som Aktivt Ledarskap erbjuder. Med andra ord: vi har ett värderingsstyrt förhållningssätt. Inom samtliga företagsanpassade lösningar börjar vi alltid med att lyssna in de specifika behov som företaget har och skräddarsy lösningar utifrån dessa. Vi hjälper ditt företag tydliggöra och slå fast era värderingar.

Värderingsstyrning – ett sätt att lyckas

På en snabbrörlig, global marknad finns det inget företag som kan styra medarbetarnas agerande med hjälp av regler och manualer. Hur får man då en hel organisation att arbeta mot gemensamma mål och skapa delaktighet på vägen? Hos de företag vi beskriver är tron på människan grunden och det centrala i värderingsarbetet.

Fore-under-efter-3

Men om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till handlingar. Det innebär att värderingarna måste bil vägledande i det dagliga arbetet. Ytterst handlar det om att låta medarbetare ta ansvar.

Ladda ner och läs om värderingsstyrt ledarskap!

Vi vill göra skillnad för dig. Därför mäter vi effekten av utbildningen

Hur har det gått? Har de ledare och medarbetare som gått utbildningen använt de kunskaper de fått? Har ditt företag eller organisation flyttats framåt i utveckling och framgång efter utbildningen?

Efter vår utbildningsinsats börjar själva arbetet med att skapa en verklighet i vardagen. Vi följer upp varje utbildningsprojekt genom att mäta och tydliggöra effekten.

Uppföljningen är vårt uppdrags viktigaste del

Vi följer upp samtliga utbildningar tre gånger: efter tre, sex och 12 månader. Utvärderingen mellan tre till sex månader görs för att se om beteenden ändrats. Utvärderingen mellan sex till 12 månader visar om man har fått konkreta resultat till följd av utbildningen.

30_increase