5 tips för att skapa trogna medarbetare som vill stanna på företaget

Konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i att ha kvar dina talanger inom företaget. Här är de bästa knepen för att få dina medarbetare att stanna.

– Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett utmärkt verktyg att använda för feedback och förbättringar om det görs korrekt. Det kan även användas för att coacha och stöta dina anställda där dem får uttrycka deras åsikter och tankar. När du som ledare utför ett medarbetarsamtal, följ inte en och samma struktur till alla anställda. Många företag använder en och samma mall till sina medarbetarsamtal, här som ledare är de viktigt att vara lyhörd och uppmärksammad på dina anställda och ibland krävs det att vi går utanför den strukturerade frågemallen.

– Uppmärksamma och uppmuntra

Att nå mål, generera resultat och bli uppmärksammad för detta skapar motivation hos de flesta. Om dina anställda tar an sig utmaningar eller gjort andra ansträngningar, vissa att du ser det, uppmuntrar och uppskattar de. Det behöver inte vara stora prestationer, det kan vara något så litet som dem har organiserat deras skrivbord eller ge ett uppmärksammande beröm i korridoren.

– Ge ansvar och tillit

Ge dina anställda ansvar och förtroendet att de kommer prestera. Ansvar ger anställda en betydelse i arbetet och det skapar känslan av att just dem är en viktig tillgång för företaget. I samma veva som du som ledare ger ut ansvar bör du även ge tillit. Du som ledare kan vara där för dina anställda, ge råd och dina åsikter men ta inte över det ansvar som du en gång redan har gett.

– Var en tydlig ledare

Som ledare är det viktigt att vara tydlig i din kommunikation, transparent, ge stöd och förutsättningar för personlig utveckling. Här är utmaningen att man ofta blir kompis med sina anställda. Det kan vara trevligt, men är inte alltid vad dina anställda behöver. Läs gärna vårt förra inlägg om vad som utgör en bra ledare!

– Balansen mellan jobb och privat liv är viktigt

Som ledare bör du skapar ett arbetsklimat där de anställda trivs på jobbet. Där jobbet får lov att vara en del av de anställdas liv men att du som ledare är medveten om att de även ska ha ett liv utanför jobb. Det är inte ovanligt att arbeta efter arbetstimmar, ett litet tips kan vara att välja att skicka ut arbetsmail på morgonen dagen efter istället för att skicka dem sent på natten, detta kan vara stressande för vissa anställda och skapa missnöje.

Detta var 5 korta knep på hur du skapar ett arbetsklimat med trogen personal som stanna på företaget, hoppas det gav dig en tankeställare och idéer om hur du vill ha ditt arbetsklimat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips