Bra att veta inför en UGL

Få utbildningar kan jämföras med UGL. Många kallar den för en ögonöppnare och beskriver de fem dagarna som en upplevelse och utvecklingsprocess. Men Vad behöver du göra för att få ut det mesta av din upplevelse?

Att beskriva och förklara en UGL är inte är så lätt, detta beror på flera saker. Varje individs- och grupps upplevelse av UGL är unik. Ingen resa är likadan. Vi har dock radat upp några saker som väntar dig och som du bör tänka på.

Du får vad du ger
Om du går in i en UGL med inställningen att vara delaktig, öppen och villig att dela med dig så kommer du få ut näst utav din UGL vecka samt uppleva något du har nytta av inte bara som ledare utan i andra relationer människor. Alla i din grupp är främlingar och detta är en viktig del av UGL. Detta leder till att du och de andra i gruppen går in på samma plan, med samma förutsättningar.

Verklighetsbaserade senarium
Deltagarna ställs inför olika uppgifter och senarium som ni som grupp skall diskutera, hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som sätter igång processer som ni gemensamt utforskar och reflekterar över. Vad hände? Varför hände det? Hur påverkade jag? Hur påverkades jag? genom det ni upplever och era reflektionerna skapas nya förhållningssätt och insikter.

Vart är du i ditt liv?
Det fem dagars internat är intensivt och många beskriver det som att gruppen är i sin egen värld, i en egen bubbla. Vi rekommenderar därför att du inte går UGL om du befinner dig i kraftig obalans av personliga eller sociala skäl då UGL inte är en lösning på djupare personliga problem. Du kommer inte att ha möjlighet att sköta andra arbetsuppgifter vid sidan av och vi rekommenderar inte att du lämna internatet innan du fullföljt UGL. Dock om deltagaren skulle behöva lämna av något skäll så bör utbildningen gås om i sin helhet vid annat tillfälle.

Coachning som tilläggstjänst
Ett sätt att få ut mer av UGL är att kombinera med individuell coachning. Det gör att du kan gå in i utbildningen med en klarare bild av ditt nuläge och en tydligare självbild. Efter utbildningen kan du få hjälp att själv omsätta det du lärt dig både på gruppnivå och om dig själv i din vardag.