Team Aktivt ledarskap

Case: Knivskarpa värdeord gör företaget vassare

När Hr Björkmans Entrémattor tillsammans med Aktivt Ledarskap AB såg över sin värdegrund upptäckte företaget en outnyttjad potential för att vässa konkurrenskraften.

– Att sätta ord på värderingar är att ta fram framgångsfaktorerna för företaget, säger

Nils-Gösta Fransson, vd på konsultföretaget Aktivt Ledarskap AB i Helsingborg som blivit engagerad i förbättringsarbetet.

Efter en rad förvärv såg Hr Björkmans Entrémattor med produktionsenheter i Malmö, Stockholm och Kalix samt därutöver ett flertal depåer och försäljningsenheter i södra Sverige och Polen, fördelen av att spetsa till sin identitet. Både för att rätta till de spretigheter i företagskulturen som uppstått efter förvärven och för att hitta nya framgångsfaktorer i en konkurrensutsatt bransch.

– Tydligheten är avgörande både externt och internt. En knivskarp kultur och värderingar sätter sig lättare i målgruppernas medvetande, konstaterar Nils-Gösta Fransson.

Var är vi och vart vill vi?

Kort sagt går arbetet ut på att precisera vad Hr Björkmans Entrémattor är och vill vara.

Konsulterna på Aktivt Ledarskap läste in sig på Hr Björkmans Entrémattor– om mål, strategier och kommunikation i största allmänhet innan de arrangerade en hearing med ledningsgruppen och genomförde intervjuer ute i verksamheten, både i grupp och enskilt med alla medarbetare.

Tydliga värdeord

– Nulägesanalysen ger en tydlig bild av de framgångsfaktorer som fungerar för företaget i dag och vad som bör läggas till för att styra verksamheten framåt. Vi arbetar nu intensivt med att processa materialet för att ta fram tydliga värdeord som fyller en praktisk funktion och har mening i den dagliga verksamheten, säger Nils-Gösta Fransson.

– Vi processar ord och meningar, men det viktigaste är inte själva orden utan vad de står för.

Avgörande intern förankring

Avgörande för framgång i det här arbetet är att värdegrunden verkligen delas internt. Känner medarbetarna inte igen sig är risken att arbetet bara blir ytterligare en utredning som fyller en plats i bokhyllan. Därför läggs kraft på att förankra, stämma av och skapa ett ambassadörskap inom Hr Björkmans Entrémattor. Tio medarbetare fördelade på alla nivåer i företaget är direkt involverade i arbetet och kommer fortsatt att agera som ambassadörer.

– Att sätta rätt ord på värderingar är svårt, men det har väldig betydelse. Värdeorden kommer att avgöra hur företaget kommunicerar och agerar. Ett exempel från Hr Björkmans Entrémattor är att företagets extremt starka miljöprofil enligt nulägesanalysen inte är tillräckligt kommunicerad. Här ser vi en potential att ta vara på, understryker Nils-Gösta Fransson som räknar med att kunna överlämna värdegrundsarbetet i sin helhet vid årsskiftet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips

Team Aktivt ledarskap