Untitled design (49)

Agera förebild och delegera som ledare till andra ledare

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare

Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så kan inte du som högre chef kräva en Mac för egen del. Prestigelöshet och föredöme är viktigt i roller på högre nivå. Det är tyvärr vanligt att hierarkier skapar hjärnspöken och gör maktdistansen till det den är.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Många lär sig att leda genom sin ledare. Men de du leder kan inte bara lära sig genom en-till-en möten. Det är inte realistiskt att det räcker med att vara en förebild mellan nio och tio en torsdag morgon. Ditt egna beteende har större påverkan än det du säger i enskilda möten. Så börja med att tillämpa det med ditt team. Vill du att dina ledare ska ha självgående team som driver mot mål, försök bygga ditt team av underställda ledare på samma sätt.

Vad gäller sociala medier, gäller vett och etikett. Tänk på vad du skriver och fundera över hur du vill exponera dig på sociala medier när du är en förebild – för det är du. Att vara chef innebär att du har en yrkesroll med en ”kappa”  som du behöver ta på dig och som rent generellt ger dig ett förtroendeuppdrag och med det kommer högre krav.

Lär dig skilja på kontroll och koll genom att ha frekventa avstämningar eller ta pulsen i korridoren. Här är det också viktigt att du lär dig älska de näst bästa lösningarna, allting behöver inte vara perfekt. Det kanske inte blir precis som du tänkt men det blir ett resultat som du kan koppla till aktiviteter och mål. Det kan vara känslomässigt jobbigt att börja jobba genom andra och inte längre vara lika operativ. Det är lätt att få en känsla av att man inte gör så mycket och man får inte längre tillfredställelsen av att vara en ”doer”. Men faktum är att man får mycket mer gjort genom att leda och jobba genom andra – vilket är rätt häftigt.

Lär dig mer och träna praktiskt i vår utbildning Leda andra ledare.

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Kroppsspråkets betydelse Har du hört myten ”Bara 7% av vår kommunikation sker i ord”? Fel, Fel, Fel. Låt oss skina lite ljus på hur det egentligen ligger till! Kroppsspråket och …

Utmanade men spännande att leda andra ledare Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra ledare. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla …

4 tips för att öka engagemanget på jobbet Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade …

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så …

KONTAKTA OSS

Untitled design (43)

Kortslut inte den närmaste chefen

Kortslut inte den närmaste chefen

En vanlig utmaning kan vara att personalen kortsluter sin närmsta ledare och går direkt till dig för att få svar, speciellt om de har förtroende för dig. Även om det är frestande att lösa problemet på studs är det oerhört viktigt att du verkligen tänker dig för innan du ger svar på sådant som ligger på deras ledare. Det kan exempelvis gälla specifika lösningar på ett problem ni diskuterar gemensamt med andra eller hur ni ska närma er en viss situation. Var också försiktig med att ta saker som kan upplevas som negativt inför andra om din ledare.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Om man är chef över mellanchefer så är det också viktigt att inte kortsluta. Lägg hellre mer vikt vid att involvera så att inga beslut tas över huvudet på mellanchefen. Kortsluter du så underminerar du snabbt dina underchefers kompetens och mandat och skapar istället konstiga informella strukturer. Skulle du stå inför en medarbetare som vill ha ett snabbt beslut, så ställ alltid frågan om personen pratat med sin chef. Skulle det vara så att du måste fatta beslut där och då – informera genast din underchef om vad och varför.

Om du respekterar personen och uppskattar det jobb de gör kommer de också ha lättare att göra samma sak. Ge andra möjligheten att visa uppskattning inför andra. Det skapar en positiv kultur.

Går du runt och irriterar dig på saker i andra delar av organisationen som du snabbt skulle kunna åtgärda? Tänk efter. Ge dig inte in i allt. Vad kan du leva med? Vad är viktigt för dig och din avdelning? Man kan inte göra allting rätt hela tiden och du måste återigen lära dig älska den näst bästa lösningen. Var även vaksam och låt inte de som skriker högst eller är retoriskt begåvade alltid få som de vill. Ta istället tiden och fundera på dina beslut enligt orsak och verkan, för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Även om du känner att du har en smartare och bättre lösning, så kan det vara kontraproduktivt att ta det inför andra. Då visar du med ditt beteende att det egentligen är du som är högsta hönset vilket också kommer förstärka beteendet att ta saker direkt med dig istället. En bättre lösning är då oftast att ta sig tiden att prata ihop sig innan med din ledare, så ni har diskuterat och argumenterat er fram till en gemensam bild och har synk i era tankar, innan ni tar saker gemensamt.

Lär dig mer och träna praktiskt i vår utbildning Leda andra ledare.

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Kroppsspråkets betydelse Har du hört myten ”Bara 7% av vår kommunikation sker i ord”? Fel, Fel, Fel. Låt oss skina lite ljus på hur det egentligen ligger till! Kroppsspråket och …

Utmanade men spännande att leda andra ledare Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra ledare. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla …

4 tips för att öka engagemanget på jobbet Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade …

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så …

KONTAKTA OSS

Untitled design (17)

Att leda Ledningsgruppen

Att leda Ledningsgruppen

Har du en ledningsgrupp så ska du fråga dig vad ledningsgruppens uppgift är? Vilka gemensamma nämnare finns? Ska det vara en grupp som delar information? Vilka beslut ska fattas i gruppen? Du behöver alltså hitta det gemensamma uppdraget och målsättningarna med det samt vilka spelregler som finns för gruppen.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Det finns ledningsgrupper som har hela femton personer bara för att alla ska vara med och känna sig delaktiga. I dessa lägen är det lätt att det blir en informationsgrupp. Det är dock mer fördelaktigt att ha en mindre ledningsgrupp eftersom antalet kommunikationsvägar ökar exponentiellt ju fler man är och det krävs mer för att skapa förståelse och komma överens. Är man för många i ledningsgruppen så ställs det alltså högre krav på hur kommunikationen förmedlas och levereras. Kan man skriva samma mail till alla? Kommer alla förstå? Är alla med?

Inom ledningsgruppen behöver du kunna hantera flera tidsaxlar parallellt för att se var den operativa organisationen befinner sig idag och sen ha förmågan att planera framåt visionärt. Det krävs andra sätt att kommunicera mot individen. När ledningsgruppen är länken mellan dig och medarbetarna så krävs det  att du hittar andra sätt för att fånga upp tankar, idéer och att alla får information. Du behöver hitta informella och öppna forum för samtal där ni kan prata och diskutera både framtid och nutid. Ledningsgruppsmedlemmar är oftast på samma nivå och då måste man även synka målen för de olika områdena inom verksamheten. Stäm alltså av uppdragen och ansvarsområdena för att undvika dubbelarbete och för att det ska bli så tydligt som möjligt.

Gör en sak i taget och fokusera på det som är viktigast just nu. Det kanske  känns som att tiden inte räcker till men faktum är att du kommer ta dig framåt. Och i slutändan får det ta den tid det tar och det är okej. Här är det viktigt att ha delmål och målbild klar för dig så att du ser ljuset i tunneln.

Skulle du få möjlighet att tillsätta en ny ledningsgrupp –  passa på att se över vilka kompetenser som behövs i gruppen och se till att du får dessa representerade.

Lär dig mer och träna praktiskt i vår utbildning Leda andra ledare.

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Kroppsspråkets betydelse Har du hört myten ”Bara 7% av vår kommunikation sker i ord”? Fel, Fel, Fel. Låt oss skina lite ljus på hur det egentligen ligger till! Kroppsspråket och …

Utmanade men spännande att leda andra ledare Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra ledare. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla …

4 tips för att öka engagemanget på jobbet Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade …

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så …

KONTAKTA OSS