Untitled design (13)

Har vi råd att inte reflektera? – Tror inte det

Har vi råd att inte reflektera? – Tror inte det

”Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning.”

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Innerst inne vet vi nog alla att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar något hos oss som ger nya tankar, nya idéer och mental harmoni. Agerande och inlärda beteende tydliggörs i reflektionen och gör det möjligt för oss att utvecklas samt att bli mer medvetna om vad vi gör och varför. Men vad innebär reflektion och hur blir man bra på det?

Jag träffar många som aldrig har reflekterat över sig själva. De tycker att det är svårt eftersom det kräver både tålamod och tid, något som ofta är en bristvara för många idag, men har vi verkligen råd att inte ta oss tid? Tror inte det.

Vad är då hindret för reflektion?
Tidsbrist, stress, högt tempo, brist på tålamod
– är faktorer som gör att vi inte tar oss ”riktig” tid för reflektion. Vi är helt enkelt inte vana vid att stanna upp. När vi trots allt äntligen gör det så känner vi oss plötsligt oproduktiva. Det är viktigare att svara på mail eller ringa samtal för att få ett synligt och konkret resultat snabbt.

Men det finns också ofta en rädsla för att gå djupare i sina tankar och möta sig själv. Att våga utmana sig själv och tänka efter ”vad skulle hända om jag hade ett annat agerande i situationen, vad skulle det då skapa för konsekvenser”

Under pandemin och i mina promenadcoachingar i Pålsjö skog, är det en glädje att se när människor upptäcker sina egna tankar om sig själva. Då händer något och de får en ny självbild som hjälper dem framåt. De hamnar i en positiv spiral av insikter, lärande, ny kunskap och i slutändan leder det nästan alltid till ett förändrat beteende.

Om vi förstod att reflektionen gör oss effektivare, smartare, mer kreativa och medvetna om våra val och beslut – både på ett personligt plan och i vårt arbete – skulle det då se annorlunda ut? Förmodligen!

Vad handlar egentligen reflektion om?
Det handlar om att spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt en situation, att rikta tillbaka ljuset på sig själv. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv – ett Metaperspektiv.

Reflektionen ger då ett ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt. Du blir medveten om hur du tänker, känner och agerar. Du lär dig saker om dig själv som ger dig möjlighet till ändrat agerande

Inom forskning kring vuxenlärande vet man att vuxna människor lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter – och reflektion. Den amerikanske psykologen David Kolb har ett teoribygge kring processen: ”Kolbs lärcirkel”

Kolbs lärcirkel består av fyra steg:

1. Upplevelsen - när du har upplevt en situation/händelse sätt dig och tänk igenom och beskriv: Vad hände egentligen i rummet? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?

2. Reflektionen – nu du tar ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den.

3. Förståelse -  sen sorterar du, kategoriserar och skapar nya begrepp och tankar.

4. Tillämpning - du integrerar upplevelsen och förändrar ditt beteende. Gör mer medvetna val som bidrar till ett hållbart lärande på djupet.

När och hur ska man reflektera?
Jag ligger ofta kvar i sängen en stund på morgonen och funderar över gårdagen. Det heter ju att man ”ska sova på saken”, något jag har fått träna på och blivit bättre på med åren.

Dagen efter har man ofta andra perspektiv på händelser. De sjunker in och hjärnan har fått tid att tänka på vad den faktiskt har lärt sig. På morgonen är hjärnan utvilad och inte lika översköljd av intryck. Den är avslappnad och mer mottaglig för eftertanke.

För att kunna reflektera så krävs det stillhet och lugn och att det passar in i din vardag. Det är viktigt att du själv väljer när du lägger din egen tid till reflektion. Tänk efter redan nu, när kan du få in tid för reflektion i din vardag? Boka in tid med dig själv och sätt igång!

Fokusera på en viss frågeställning/situation som du vill fundera kring. Det kan vara en livssituation, arbetssituation, relationer, hälsa, kompetens, dina mål.
Rekonstruera situationen och din upplevelse. Vad gör jag och varför gör jag det? Varför gör jag på just det här sättet? Vad händer egentligen? Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor? Varför händer det?
Resultatet – vad lär du dig? Hur handlar du utifrån resultatet av din reflektion?
Skriva ner dina reflektioner, att använda fler sinnen ökar lärandet och insikterna.
Dela dina tankar med andra, detta skapar oftast input till ditt eget tänkande och du får nya perspektiv.

Reflektion i grupp
Ledningsgruppen eller teamet har stor nytta av gemensam reflektion. På varje mötesagenda borde det vara en stående punkt. Avsätt 15 minuter för en gemensam tankestund och gör det till en vana på varje ledningsgruppsmöte eller veckomöte med teamet. Man får då distans till sina rutiner och invanda handlingar som alltid finns i varje arbetsgrupp. Med reflektion kan ni få tillfälle att pröva, ompröva och bli mer kreativa kring er arbetsvardag.

All forskning talar för att reflektion är nödvändigt och inte en lyx. Så ägna tid åt reflektion både individuellt, i samtal och i grupp. Ta dig tid i vardagen och gör det till en vana! Vi vet att vi blir smartare och klokare – vem vill inte bli det? Någon som säger emot?

Vid pennan/ Nils-Gösta, VD på Aktivt Ledarskap

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Har vi råd att inte reflektera? – Tror inte det ”Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga …

Trött på allt gnäll på jobbet? Det är svårt att få alla medarbetare till att ständigt vara rena optimister som svävar på moln och rider till jobbet på enhörningar. Självklart …

5 tips för att skapa trogna medarbetare som vill stanna på företaget Konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i …

Så blir du en bra ledare – 5 tips för att utvecklas som ledare Ingen föds till ledare, men vi kan lära oss om bara viljan finns. Alla har förutsättningar …

KONTAKTA OSS

Untitled design (9) (kopia 5)

Trött på allt gnäll på jobbet?

Trött på allt gnäll på jobbet?

Det är svårt att få alla medarbetare till att ständigt vara rena optimister som svävar på moln och rider till jobbet på enhörningar. Självklart är vi alla människor och behöver få klaga lite då och då, antingen på det tråkiga grå vädret eller den där fruktansvärda bilkön vi fick sitta i morse. Dessvärre kan oskyldiga små gnäll smitta av sig och leda till en dränerande negativ kultur. Här är våra bästa tips på hur du skapar en bättre arbetsplats och vänder på den där tråkiga gnällkulturen.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Hälften av alla svenskar anser att det gnälls alldeles för mycket på deras arbetsplats. Detta visar en studie på uppdrag av ManpowerGroup år 2019. Enligt en studie gjord av Yougov anser vi att det mest irriterande hos våra kollegor är när de gnäller eller snackar skit. Det är inte endast ett störande moment utan även skadligt för oss på många olika vis.

Få med dig verktyg för ett tryggare, gnällfritt och hållbart ledarskap i vår utbildning Erfaren Chef.

Gnäll ökar onödig och negativ stress. Ältande utan att söka efter lösningar på ett problem kan leda till kortisolpåslag som gör oss sjuka.

Värdefull tid slösas, både för den som lyssnar och den som gnäller.

– Onödigt gnäll tar död på arbetsglädjen och leder nästan alltid till en negativ klagokultur där man ständigt letar fel på allt och alla.

Självfallet behöver inte allt svepas in i rosa moln. Att våga gå mot strömmen, ifrågasätta och kritisera är viktigt för att utvecklingen ska drivas framåt. Dessutom behöver alla få klaga av sig lite då och då, det är också viktigt för hälsan. Men gnäll är något helt annat, gnäll är ständiga klagomål eller ältande över saker man varken kan eller vill göra något åt. Det är den totala motsatsen till lösningsorienterad kommunikation. Om du lyckas vända på gnällkulturen kommer du att märka av ofantligt många positiva bieffekter.

Hur får du som chef bort gnällkulturen?

Medarbetare som trivs på arbetsplatsen får ett större engagemang vilket i sin tur bidrar till ökad lönsamhet. Så hur gör vi för att lyckas med detta?

Att försöka sätta munkavel på dina medarbetare eller be dem ”vara lite positiva” är absolut inget vi rekommenderar. Det är viktigt att vi är genuina och äkta, påtvingad positivitet är inte nyckeln till framgång. Istället behöver vi gå in på djupet och försöka förstå vart gnället grundar sig i. I vår utbildning Ny som chef får du lära dig allt om grunden till ett bra ledarskap.

Här kommer fyra tips på hur du sätter stop för gnällkulturen på din arbetsplats:

- Vart grundar sig gnället?

Enligt Robin Kowalski, psykolog och beteendevetare, finns det fem anledningar till gnäll.

· Jag vill göra någon avundsjuk.
· Jag vill ha uppmärksamhet.
· Jag vill ha makt.
· Jag vill ta bort eget ansvar.
· Jag vill ursäkta en dålig insats.

Att övertala någon att sluta gnälla fungerar sällan, men när man försöker förstå grunden till gnället är det enklare att hjälpa sin medarbetare att finna annat att tänka på och engagera sig i. Till exempel att ge positiv förstärkning på saker som personen gör eller låta denne ansvara för saker som hen verkligen brinner för.

- Led!

Du som ledare behöver ta kontroll över situationen och strukturerna om gnället är utbrett på arbetsplatsen. Var tydlig med vad som gäller, våga ta tag i problemet och stå fast i din övertygelse.

Ta ditt ansvar i rollen. Hantera gnäll om du hör eller hört talas om det. Ta ett enskilt samtal med personen det gäller, då är det betydligt enklare att nå fram.

Fråga fram till lösningen
Med hjälp av tre frågor kan du få personen att själv formulera en lösning på problemet, och komma på en plan för att nå den.

· Jag märker att du är missnöjd med hur några av dina kollegor beter sig. Vad är problemet?
· Hur kan vi lösa det?
· Hur kan du själv bidra?

”Nonviolent communication” – är ett perfekt verktyg för att framföra konstruktiv feedback som ger god effekt. Det är uppbyggt i fyra steg; Beteende (Vad jag observerar), Konsekvens (Hur det får mig att känna), Konkret önskemål (Vad jag vill/behöver), Lyssna och reflektera.

Jag uppfattar det som att du är negativt inställd till våra nya bestämmelser? Jag märker att du inte följer dem, och hörde nyss hur du talade om dem i fikarummet.

För mig är det viktigt att vi jobbar framåt tillsammans. Jag blir bekymrad och har dessutom svårt att göra något åt saken när jag hör klagomål på avvägar.

Jag skulle önska att du tog det direkt med mig eller någon av de andra cheferna om du upplever att något är fel.

Vad tänker du om det?

- Var tydlig med vad som gäller.

En bra regel att pränta in är; ”Här tar vi sånt vi stör oss på med den det berör”. Detta är viktigt även om ni inte har några konflikter i dagsläget. Chefer och ledningens roll är att agera föredöme och visa tydligt vad det är som gäller.

- Var inte rädd för att ta lite hjälp.

Att ta ett svårt samtal med en medarbetare är ett steg i rätt riktning, men att vända på en hel kultur kan vara mycket svårt att göra ensam. Att ta hjälp och anlita någon som hjälper er att synliggöra rådande kultur, och vända den till att bli positiv och tillåtande, är en mycket lönsam investering. Både när det gäller trivsel på arbetsplatsen men även för ekonomiska framgångar. Vi hjälper er gärna med detta, i en anpassad utbildningsinsats som skräddarsys för att ge bestående effekt i er organisation.

Hur ett bra ledarskap ser ut är högst individuellt. Men när du som chef vågar vara närvarande, och är öppen för att utvecklas, ger du dig själv och dina medarbetare de allra bästa förutsättningarna för att lyckas. För den inställningen är du värd en alldeles lagom hård klapp på axeln.

Var förändringen du vill se i världen.

Stort lycka till! / Amanda Fransson

Vill du få våra färskaste tipsartiklar bekvämt i din mejlkorg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Har vi råd att inte reflektera? – Tror inte det ”Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga …

Trött på allt gnäll på jobbet? Det är svårt att få alla medarbetare till att ständigt vara rena optimister som svävar på moln och rider till jobbet på enhörningar. Självklart …

5 tips för att skapa trogna medarbetare som vill stanna på företaget Konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i …

Så blir du en bra ledare – 5 tips för att utvecklas som ledare Ingen föds till ledare, men vi kan lära oss om bara viljan finns. Alla har förutsättningar …

KONTAKTA OSS

Untitled design (9) (kopia 4)

5 tips för att skapa trogna medarbetare som vill stanna i företaget

5 tips för att skapa trogna medarbetare som vill stanna på företaget

Konkurrensen om duktiga medarbetare är hård. Anställa ny personal är både dyrt och tidskrävande, därför ökar vikten i att ha kvar dina talanger inom företaget. Här är de bästa knepen för att få dina medarbetare att stanna.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

- Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett utmärkt verktyg att använda för feedback och förbättringar om det görs korrekt. Det kan även användas för att coacha och stöta dina anställda där dem får uttrycka deras åsikter och tankar. När du som ledare utför ett medarbetarsamtal, följ inte en och samma struktur till alla anställda. Många företag använder en och samma mall till sina medarbetarsamtal, här som ledare är de viktigt att vara lyhörd och uppmärksammad på dina anställda och ibland krävs det att vi går utanför den strukturerade frågemallen.

- Uppmärksamma och uppmuntra

Att nå mål, generera resultat och bli uppmärksammad för detta skapar motivation hos de flesta. Om dina anställda tar an sig utmaningar eller gjort andra ansträngningar, vissa att du ser det, uppmuntrar och uppskattar de. Det behöver inte vara stora prestationer, det kan vara något så litet som dem har organiserat deras skrivbord eller ge ett uppmärksammande beröm i korridoren.

- Ge ansvar och tillit

Ge dina anställda ansvar och förtroendet att de kommer prestera. Ansvar ger anställda en betydelse i arbetet och det skapar känslan av att just dem är en viktig tillgång för företaget. I samma veva som du som ledare ger ut ansvar bör du även ge tillit. Du som ledare kan vara där för dina anställda, ge råd och dina åsikter men ta inte över det ansvar som du en gång redan har gett.

- Var en tydlig ledare

Som ledare är det viktigt att vara tydlig i din kommunikation, transparent, ge stöd och förutsättningar för personlig utveckling. Här är utmaningen att man ofta blir kompis med sina anställda. Det kan vara trevligt, men är inte alltid vad dina anställda behöver. Läs gärna vårt förra inlägg om vad som utgör en bra ledare!

- Balansen mellan jobb och privat liv är viktigt

Som ledare bör du skapar ett arbetsklimat där de anställda trivs på jobbet. Där jobbet får lov att vara en del av de anställdas liv men att du som ledare är medveten om att de även ska ha ett liv utanför jobb. Det är inte ovanligt att arbeta efter arbetstimmar, ett litet tips kan vara att välja att skicka ut arbetsmail på morgonen dagen efter istället för att skicka dem sent på natten, detta kan vara stressande för vissa anställda och skapa missnöje.

Detta var 5 korta knep på hur du skapar ett arbetsklimat med trogen personal som stanna på företaget, hoppas det gav dig en tankeställare och idéer om hur du vill ha ditt arbetsklimat.

Så blir du en bra ledare - 5 tips för att utvecklas som ledare

Så blir du en bra ledare- 5 tips för att utvecklas som ledare

Så blir du en bra ledare - 5 tips för att utvecklas som ledare

Ingen föds till ledare, men vi kan lära oss om bara viljan finns. Alla har förutsättningar att bli en bra ledare men det krävs självinsikt, reflektion och vilja. Aktivt Ledarskap arbetar mycket med att utveckla ledare och jag tillsammans med en av våra konsulter har staplat upp 5 tips att tänka på som en ledare med personalansvar.

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email
Så blir du en bra ledare -5 tips för att utvecklas som ledare​

- God och tydlig kommunikation

Din uppgift som ledare är att se till att andra och ditt team lyckats. För att detta ska ske så krävs de att du som ledare har en god och lydig kommunikation, kommunicera gärna för mycket än för lite. Att kommunicera med sitt team om mål, planer, strategier eller andra aktiviteter inom företaget, skapar en känsla av gemenskap och delaktighet, vi som ett team ska stäva mitt samma mål.

- Led ditt team framåt

Att leda är att ta dig själv, personalen och organisationen framåt. För att lyckas med det behöver du inte nödvändigtvis ha titeln chef. Ett gott ledarskap handlar snarare om att genom olika beteenden leda andra till nästa steg.

Skapa mål och visioner, det innebär även att du som ledare bör se till att gruppen ser sig som ett team, det är även viktigt att du som ledare förstår ditt team och alla individers styrkor och svagheter. Det krävs en insikt i ditt team och genom detta skapar du en uppfattning av hur du ska leda och kommunicera för att ni gemensamt ska siktar mot ett mål.

- ”Walk the talk”

I varje team existerar normer och värderingar om hur vi ska agera i specifika situationer samt regler om vad som krävs av dig som teammedlem. Var tydlig med vad du förväntar dig av dina medarbetare, och fråga dem vad de förväntar sig av dig. Om ditt team fungerar bra kan du låta dem sätta spelreglerna själva. Om du själv skapar spelregler, var tydlig med varför du sätter dessa och var konsekvent. Det är väsentligt att du som ledare följer dessa regler i alla lägen. Som ledare agerar du som en förebild till ditt team och bör därför agera som en person som du vill att ditt team ska ta efter. Alla kommer kanske inte gilla dessa regler från start. Men bra ledare är inte alltid omtyckta av alla. Ditt jobb är att se till helheten och det som är långsiktigt bra för grupp, organisation och individ.

- Coacha och skapa motivation

Ta reda på vad som motiverar ditt team och koppla det till era mål. Saker som kan motivera är ansvar, möjlighet att växa, kreativitet, att bli sedd och få positiv feedback. Detta behöver inte vara en invecklad process, ett tips är att nästa gång du har ett spännande projekt på gång, se vilka som brinner mest i frågan och ge dem ansvaret. Det frigör tid för dig och ger dem utrymme att växa.

Ett effektivt verktyg för att skapa motivation är coachning. Ibland är det lätt som ledare att delegera och instruera olika lösningar när praktiska dilemman kommer upp i arbetsvardagen. Den lösning som däremot ger mer i längden är att få personen att själv ta ansvar för situationen.

Fem bra frågor att ställa: Hur vill du att resultatet ska bli? Hur kan du nå dit? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser kan hjälpa dig? Vad behöver du av mig för att fatta beslut?

- Tillgänglighet

Den sista punkten i vår lista, handlar om att du som ledare bör vara tillgänglig. Detta innebär att ditt team alltid kan nå dig vid behov. Om du är upptagen så hör du av dig till personen så fort du har tid. Genom att alltid va tillgänglig visar du att du är en ledare att lite på samt att du bryr dig om dina teammedlemmar. Du visar intresse i deras arbetsuppgifter, mål och visioner, alla gånger behöver det inte vara ditt team som kontaktar dig utan även du som kontaktar dem och frågar om deras dag.

Detta var våra punkter som en bra ledare ska ha, hoppas ni kunde pricka av några av punkterna och hitta områden som ni som ledare kan utveckla.

Hoppas ni får en jättebra fortsatt dag och lycka till i ditt ledarskap /Rebecca