Certifierad ledare steg 1

För dig som vill ha en försmak på våra ledarskapsutbildningar

Datum 2022:

Grupp: 13 & 14 dec
MER INFORMATION

Certifierad ledare

Steg 1

För att kunna leda andra så måste du kunna leda dig själv, Denna utbildningen är därför riktad till självledarskapet, ditt beteende och agerande och hur du hanterar din roll som ledare. 

Kursen passar dig som ledare oberoende av erfarenhetsnivå och vill utveckla dig själv inom din ledarroll eller vill se din utveckling inom det personliga och yrkesmässiga ledarskapet.  

Utbildningen ingår även i Ny som chef, Erfaren chef och leda andra chefer. Därför kan du välja att vidare certifiera dig i våra andra ledarskapskurser efter avklarad kurs.

KURSINNEHÅLL

vem är kursen för

Skräddarsytt utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade övningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå oberoende av erfarenhet. 

MER INFORMATION

kursplan

Inför utbildningen utförs nulägesanalys i form av en 360-graders analys samt en beteendestilsanalys ur ett ledarperspektiv, för att få större förståelse för dig själv och andra. Vår metod säkerställer att både deltagarna och vi är förberedda innan utbildningen börjar. Med förberedande analys och behovsinventering kan vi anpassa insatserna samt välja övningar och scenarion som passar dig. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Du får ett grundmaterial att sätta dig in i innan utbildningen startar.

Mellan utbildningstillfällena får du möjlighet att praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform där alla deltagare har en egen profil. Med våra verktyg får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt. Genom våra utbildningsdagar och digitala plattform skapar vi diskussioner, handgripliga övningar, grupparbeten och konkreta exempel från din arbetsvardag.

Genom coachning hjälper vi dig att komma igång med dina kunskaper. Vi mäter även effekterna utifrån de målsättningar vi gjort tillsammans med dig innan utbildningsinsatsen. Effektmätningen görs 3, 6 och 12 månader efter utbildning.

är du redo!