utbildning för erfarna chefer

Datum 2022:

Grupp: 23 & 24 maj, 20 & 21 jun, 18 aug
Grupp: 22 & 23 sep, 13 & 14 okt, 14 nov
Grupp: 18 & 19 okt, 23 & 24 nov, 15 dec
Grupp: 2 & 3 nov, 8 & 9 dec, 19 jan 2023
MER INFORMATION

Erfaren chef

-Ledarskapsutbildning

Vill du ta steget mot en mer effektiv, personligare och tryggare ledarskap? Då har du kommit rätt! Denna kursen passar dig som har varit en ledare ett antal år och har tillräckligt med insikter om dig själv och din roll men vill investera i att utveckla dig själv för ett mer personligt -och affärsmässigt ledarskap. Denna kursen kommer öka din kännedom om ditt och andras beteende samt agerande, skapa trygghet i din ledarroll, utveckla ditt sätt att kommunicera samt ge dig viktiga ledarskapsverktyg för att bygga och utveckla ditt team. 

KursInnehåll

vem är kursen för

Ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade övningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. Önskvärt är att du har erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt.

MER INFORMATION

kursplan

inför utbildningen utförs nulägesanalys i form av en 360-graders analys samt en beteendestilsanalys ur ett ledarperspektiv, för att få större förståelse för dig själv och andra. Vår metod säkerställer att både deltagarna och vi är förberedda innan utbildningen börjar. Med förberedande analys och behovsinventering kan vi anpassa insatserna samt välja övningar och scenarion som passar dig. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Du får ett grundmaterial att sätta dig in i innan utbildningen startar.

Mellan utbildningstillfällena får du möjlighet att praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform där alla deltagare har en egen profil. Med våra verktyg får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt. Genom våra utbildningsdagar och digitala plattform skapar vi diskussioner, handgripliga övningar, grupparbeten och konkreta exempel från din arbetsvardag.

Efter utbildningen tillämpar du kunskaperna i praktiken. Du arbetar med en personlig handlingsplan, verktyg och metoder. Genom coachning hjälper vi dig att komma igång med dina kunskaper. Vi mäter även effekterna utifrån de målsättningar vi gjort tillsammans med dig innan utbildningsinsatsen.

är du redo!