5

Lektioner

2

coachning

Erfaren

kunskapsnivå

1-2 h/veckan

individuellt arbete

Svenska

språk

Erfarna chefer

-Ledarskapsutbildning

Vill du ta steget mot en mer effektiv, personligare och tryggare ledarskap? Då har du kommit rätt! 
Denna kursen passar dig som har varit en ledare ett antal år och har tillräckligt med insikter om dig själv och din roll men vill investera i att utveckla dig själv för ett mer personligt -och affärsmässigt ledarskap.

denna kursen kommer ge dig

vem är kursen för

Ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade övningar för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå. Önskvärt är att du har erfarenhet som chef eller som ledare för ett större projekt.

Pris: 29 500 kr

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

kursplan

inför utbildningen utförs nulägesanalys i form av en 360-graders analys samt en beteendestilsanalys ur ett ledarperspektiv, för att få större förståelse för dig själv och andra. Vår metod säkerställer att både deltagarna och vi är förberedda innan utbildningen börjar. Med förberedande analys och behovsinventering kan vi anpassa insatserna samt välja övningar och scenarion som passar dig. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Du får ett grundmaterial att sätta dig in i innan utbildningen startar.

Mellan utbildningstillfällena får du möjlighet att praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform där alla deltagare har en egen profil. Med våra verktyg får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt. Genom våra utbildningsdagar och digitala plattform skapar vi diskussioner, handgripliga övningar, grupparbeten och konkreta exempel från din arbetsvardag.

Efter utbildningen tillämpar du kunskaperna i praktiken. Du arbetar med en personlig handlingsplan, verktyg och metoder. Genom coachning hjälper vi dig att komma igång med dina kunskaper. Vi mäter även effekterna utifrån de målsättningar vi gjort tillsammans med dig innan utbildningsinsatsen.

vanliga frågor

Alla våra utbildningar anpassas utefter dina behov i och med att vi gör en nulägesanalys. Vi använder oss även av en digital plattform som skräddarsys för dig. Dock om du är ny i din roll så rekomenderar vi istället vår utbildning ”Ny som chef”.

Målet med kursen är att är att utveckla din ledarförmåga ytterligare för att kunna påverka, motivera och utveckla din egna roll, grupper och individer. Metodik och innehåll är anpassat efter bakgrund och aktuell roll. 

  • Nulägesanalys och målsamtal
  • 360 ledaranalys
  • Beteendestilsanalys
  • Feedback
  • 5 dagars utbildning
  • Praktiska digitala övningar
  • 2×45 min telefoncoachning
  • Effektmätning 3, 6 och 12 månader efter avslutad utbildning

Ja, denna kursen räknas som kompetensutveckling. När organisationer utbildar sin personal med interna eller externa parter räknas det som kompetensutveckling. Detta kan utföras utanför de permitterade arbetstimmarna. 

Under utbildningen kommer vi att använda oss utav  Mebook/Teambook. Ett Mebook eller Teambook konto ges under kursstart av Aktivt Ledarskap där vi går igenom grunderna tillsammans. 

är du redo!