Ett ledarskap i kris
Så här skapar du ett lugn i ditt team!

En värld som befinner sig upp och ner, pandemin med sina effekter, ett hemskt krig i Ukraina som påverkar vår omvärld och vår närhet. En börs som faller och därtill emellanåt en onyanserad media – allt detta skapar oro och otrygghet. Vid dessa tillfällen vänder sig människor till personer som utstrålar lugn och förtroende. Därför är  det viktigt att som ledare behålla lugnet när det stormar, kommunicera sansat och sprida trygg energi. En stressad ledare kommer att skapa en stressad grupp. Hur hanterar du som ledare dessa situationer? Håller du huvudet kallt när det behövs som allra mest? Plötsliga stresspåslag kan få även den bästa ledaren att darra. Här är råden som hjälper dig att behålla lugnet.

1.Skapa en tydlig plan – gemensamma mål ger mening och trygghet

Alla vill ha en mening med det vi gör. Så vart ska ni? Och hur kan var och en bidra på bästa sätt? Med tydliga mål blir det klart vad som förväntas. Dessutom skapar känslan av att vi tillsammans jobbar för att uppnå målet många bra ringar på vattnet. Att ha en bra beredskap inför en kommande kris minskar stressen ifall den väl inträffar. Skapa en tydlig krisplan som uppdateras regelbundet och som anger vem som gör vad vid ett krisläge.

2. Tajta till teamet med tydliga roller

Team utan tydliga rollbeskrivningar läcker energi. Kanske tjafsas det om vem som ska göra vad, kanske ramlar viktiga saker mellan stolarna eller så dubbel arbetas det.

Att sätta tydliga roller och ansvarsområden i er grupp kan vara ett tufft jobb och kräva en hel del mod. Men när det är klart och tydligt för alla vad som gäller kan energi och fokus läggas på rätt saker; att göra det jag ska och samarbeta med andra för att uppnå våra gemensamma mål. Om ni förutom att skapa en krisplan, också övar på förhand med trovärdiga scenarion så blir organisationen mer stresstålig. Diskutera potentiella scenarion gemensamt, fördela roller och öva praktiskt.

3. Ömsesidigt beroende av varandra

Ett tryggt och bra team består av personer som förstått att olika styrkor, beteenden, kompetenser och erfarenheter leder till framgång. Dessa personer binds samman av en gemensam vilja att nå målet. Gemenskap uppstår. Ett annat tips för hantering av kriser är att skapa en förståelse om krisens olika faser. Genom att kunna särskilja mellan reaktions- och bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen så kan du som ledare möta varje enskild individ med rätt åtgärder.

4. Agera lugnt och förtroendeingivande

Vid en kris vänder sig människor till personer som utstrålar ett lugn och förtroende. Därför är det viktigt att som ledare behålla lugnet när det stormar, kommunicera sansat och sprida trygg energi. En stressad ledare kommer att skapa en stressad grupp. För att lyfta gruppen med ditt ledarskap behöver du ha koll på i vilken fas gruppen är. Du kan till exempel utgå från Susan Wheelans modell för grupputveckling, IMGD, för att lägga ditt fokus rätt.

5. Kommunikationen är allt

Ett framgångsrikt team kännetecknas av stark gemenskap. Stark gemenskap bygger förstås på stark kommunikation. Du som ledare och chef behöver vara lyhörd både för vad som händer i gruppen och på ”spelplanen”. Lyssna på vad dina medarbetare vill och möt dem där du kan. Fundera på var du kan möta dina medarbetare för att de ska må ännu lite bättre på jobbet. Kanske handlar det om att vara med och sätta sina egna mål eller att få större frihet kring att bestämma hur man vill lägga upp sitt arbete. Kom ihåg att konflikter uppstår i alla team! Det viktiga är att du som ledare hanterar dem direkt.

Information skapar trygghet, förståelse och minskar oro. I en krissituation finns ett stort värde i att kommunicera även när ingenting nytt framkommit. Det gör det lättare för samtliga berörda att fokusera på sin egen del i krishanteringen. Vikten av kommunikation med den drabbade gruppen får inte underskattas, det är därför ett ovärderligt tips för en effektiv krishantering.

Vänd dig till oss och våra kunniga utbildare om du behöver hjälp med att förverkliga och konkretisera råden i just din organisation!

Källa:Texten är baserad på Susan Wheelans forskning om högpresterande team. Wheelan är en av världens främsta forskare inom gruppdynamik och samarbete.

Vid pennan/ Nils-Gösta, VD på Aktivt Ledarskap

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips