Förändringsledning

-Förändringar är en naturlig del av organisationens liv.

Framgångsrika förändringar

Förändringar är en naturlig del av organisationens liv. Denna utbildning i förändringsledning är för er som vill initiera och leda förändringsprojekt framgångsrikt i en föränderlig omvärld.Förändringsledning innebär att medarbetarna involveras i förändringsarbetet. Utan medarbetarna stannar förändringen på organisationsskissen och människorna gör som de brukar.

Förändringsledning är verktyget som får organisationens vision, mål och strategi att bli verklighet. Förändringsledning handlar även om att skapa motivation genom att medarbetarna förstår nyttan och känna sig delaktiga i förändringen.

Vi har därför utvecklat en metod för förändringsledning som innehåller verktyg för praktiskt förändringsarbete som är lätta att börja använda i sin egen vardag. I den här utbildningen arbetar du praktiskt med konkreta arbetssätt och metoder för att skapa förankring och acceptans vid beslutspunkter i hela organisationen lägger du grunden för nyskapande idéer och stark implementering.

Redo att starta er resa idag?