företagsutbildning

utbildning som
anpassas för er

Vi har en heltäckande kompetens inom ledarutveckling, värderingsarbete och teamutveckling. Vi fokuserar på att skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna. I våra företagsanpassade uppdrag anpassar vi insatserna till ditt företags behov och förutsättningar.

Allt fler verksamheter inser att ledarskap, tydliga värderingar inom organisationen och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet. Via vår anpassade utbildning kan ni frigöra handlingskraft och engagemang i din organisation och få ut den fulla potentialen i medarbetarna och teamet.

Vi genomför utvecklingsinsatser på alla nivåer, från hela organisationen till grupper och enskilda chefer och medarbetare. Vi hjälper dig att skapa en praktisk plan för att ta er från nuläge till önskat läge. Vi analyserar er organisation och utgör ert nuläge, därmed kan vi sätta oss in i de affärsutmaningar som ni står inför. Vår styrka är att förstå era värderingar, styrkor, utvecklingsmöjligheter och utforma insatserna så att de verkligen ger resultat.

Den anpassade utbildningen ger:

Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering. För att lyckas utveckla en organisation som skapar goda resultat behövs dialog och kompetens. Vi håller en kontinuerlig dialog med deltagarna innan, under och efter utbildning genom våra digitala plattformar, här utmanas deltagarna att praktiskt använda de verktyg som gets under utbildningstillfällena. Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering.

Vårt team av experter finns här vid funderingar