Frågor till medarbetarsamtal

Frågor till ditt medarbetarsamtal du inte får glömma!

Vi fastnar lätt i vad:et dvs vad vi ska göra för att skapa resultat och få oss uppnå våra mål. Medan vi glömmer bort hur:et och det som är relationsskapande. 

Vi listar några frågor som hjälper dig skapa meningsfulla dialoger på medarbetarsamtalet.  

Välj ut några stycken och prova – Vi lovar ärliga och öppna dialoger som uppmuntrar utveckling hos medarbetaren, och till dig som chef! 

Frågor till nästa medarbetarsamtal:

 • Vilka risker skulle du ta nästa år i din nuvarande roll, om du visste att du inte kunde misslyckas? 
 • Om du kunde ändra en sak med ditt jobb idag, vad skulle det vara? 
 • Om du kunde förbättra en process, vilken skulle det vara? Hur skulle det vara annorlunda? 
 • Vilken uppgift eller projekt önskar du att du hade mer tid att arbeta med? 
 • Vad vill du bli ihågkommen för i det här jobbet och bland dina kollegor? 
 • Vilka färdigheter behöver du lära dig eller bli bättre på för att bli leverera ännu mer i ditt jobb? 
 • Vem önskar du att du kände i vår organisation för att vara mer effektiv i ditt jobb? 
 • Har det skett någon förändring på företaget som du inte förstår eller tycker är jobbig? 
 • Förstår du hur ditt arbete bidrar till vår avdelnings eller företags framgång?  
 • Känner du att vi träffas tillräckligt ofta för att du ska kunna utföra ditt jobb? Vilken kommunikation skulle hjälpa? 
 • Inom vilka områden av ditt jobb önskar du att du hade mer stöd?  
 • Vad ger dig glädje i ditt arbete? 
 • Vad behöver du av mig för att hjälpa dig i din utveckling? 

Ta del av fler ledarskapsverktyg som kommer att inspirera ditt team – samtidigt som du får fram det bästa i dig som chef.  

Se hela vårt utbildningssortiment här. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips