Från strategi till verklighet – såhär får du med hjärtat!

Ni har fått en gemensam bild av företagets syfte, tagit fram en vision och identifierat era strategiska aktiviteter.

Toppen! Men vad sker egentligen efter detta? Hur tar ni steget från strategi till verklighet?

Strategier skapar vägledning till att uppnå våra visioner samt är ett hjälpmedel i beslut och handlingsplaner. Strategier stäcker sig ofta över längre tid och är något som det arbetas med långsiktigt.

Den största hindret, i att förverkliga en strategi, är att när du som chef skrivit ner en strategi och presenterat för din organisation, tror att medarbetarna direkt gör någonting för att arbeta med den.

Fokuset från ovan i organisationen, dvs där strategin bestämts, blir att förändra medan fokuset nedan blir på att förändras.

Inför en förändring och förmedling av ny strategi – ha med dig detta:

  • Måste vara ett verkligt problem för alla

En utmaning kan uppstå när strategin ska förmedlas och du som chef tror att alla förstår den, vilket kanske inte alltid är fallet för den del av organisationen där beslutet inte är lika självklart.

När en strategi presenteras talas det ofta om hur det ska se ut om x antal år, men det glöms ofta bort att det måste finnas ett verkligt problem som hela organisationen känner igen sig i.

  • En lösning kräver acceptans

Vissa kommer förstå och ta sig an förändringen snabbt medan andra ser hinder, vilket även vara personliga saker i privatlivet som påverkas.

Det är viktigt att komma ihåg hjärtat dvs vad medarbetarna eventuellt kan förlora som följd av förändringen. Ta reda på vart rädslan finns hos dina medarbetare i den förändring det kommer kräva för att arbeta enligt strategin.

  • Balans mellan vad vi gör och hur vi ska göra det

Det är lätt att fastna i att prata om vad målet är och vad som behöver göras för att nå det. Avgörande för att en strategi och utförandet av den ska landa väl handlar lika mycket om hur vi ska göra det, hur påverkar det vardagen och framtiden mm.

  • Handlar inte om att gå till något, utan att lämna något

Varför gör vi den här förändringen? Varför måste vi? Känslan för samtliga medarbetare måste vara att det ”är viktigt för mig” oavsett roll och position.

Börja alltid förmedla varför och se till att skapa acceptans bland medarbetarna, red ut frågor och eventuella rädslor. Därefter kan du prata om lösningen dvs strategin.

”Om en människa på riktigt förstår varför förändringen måste ske, förändras hen hellre än inte”

Genom utbildningen Leda andra chefer får du möjlighet att vidareutveckla din förmåga att leda genom andra. Läs mer här.

Skrivet av: Ida Altinius

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips