Har vi råd att inte reflektera? – Tror inte det

”Har vi råd att inte ta oss tid till reflektion? Jag tror inte det. Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning.”

Innerst inne vet vi nog alla att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar något hos oss som ger nya tankar, nya idéer och mental harmoni. Agerande och inlärda beteende tydliggörs i reflektionen och gör det möjligt för oss att utvecklas samt att bli mer medvetna om vad vi gör och varför. Men vad innebär reflektion och hur blir man bra på det?

Jag träffar många som aldrig har reflekterat över sig själva. De tycker att det är svårt eftersom det kräver både tålamod och tid, något som ofta är en bristvara för många idag, men har vi verkligen råd att inte ta oss tid? Tror inte det.

Vad är då hindret för reflektion?
Tidsbrist, stress, högt tempo, brist på tålamod
 – är faktorer som gör att vi inte tar oss ”riktig” tid för reflektion. Vi är helt enkelt inte vana vid att stanna upp. När vi trots allt äntligen gör det så känner vi oss plötsligt oproduktiva. Det är viktigare att svara på mail eller ringa samtal för att få ett synligt och konkret resultat snabbt.

Men det finns också ofta en rädsla för att gå djupare i sina tankar och möta sig själv. Att våga utmana sig själv och tänka efter ”vad skulle hända om jag hade ett annat agerande i situationen, vad skulle det då skapa för konsekvenser”

Under pandemin och i mina promenadcoachingar i Pålsjö skog, är det en glädje att se när människor upptäcker sina egna tankar om sig själva. Då händer något och de får en ny självbild som hjälper dem framåt. De hamnar i en positiv spiral av insikter, lärande, ny kunskap och i slutändan leder det nästan alltid till ett förändrat beteende.

Om vi förstod att reflektionen gör oss effektivare, smartare, mer kreativa och medvetna om våra val och beslut – både på ett personligt plan och i vårt arbete – skulle det då se annorlunda ut? Förmodligen!

Vad handlar egentligen reflektion om?
Det handlar om att spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt en situation, att rikta tillbaka ljuset på sig själv. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv – ett Metaperspektiv.

Reflektionen ger då ett ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt. Du blir medveten om hur du tänker, känner och agerar. Du lär dig saker om dig själv som ger dig möjlighet till ändrat agerande

Inom forskning kring vuxenlärande vet man att vuxna människor lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter – och reflektion. Den amerikanske psykologen David Kolb har ett teoribygge kring processen: ”Kolbs lärcirkel”

Kolbs lärcirkel består av fyra steg:

1. Upplevelsen – när du har upplevt en situation/händelse sätt dig och tänk igenom och beskriv: Vad hände egentligen i rummet? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?

2. Reflektionen – nu du tar ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den.

3. Förståelse –  sen sorterar du, kategoriserar och skapar nya begrepp och tankar.

4. Tillämpning – du integrerar upplevelsen och förändrar ditt beteende. Gör mer medvetna val som bidrar till ett hållbart lärande på djupet.

När och hur ska man reflektera?
Jag ligger ofta kvar i sängen en stund på morgonen och funderar över gårdagen. Det heter ju att man ”ska sova på saken”, något jag har fått träna på och blivit bättre på med åren.

Dagen efter har man ofta andra perspektiv på händelser. De sjunker in och hjärnan har fått tid att tänka på vad den faktiskt har lärt sig. På morgonen är hjärnan utvilad och inte lika översköljd av intryck. Den är avslappnad och mer mottaglig för eftertanke.

För att kunna reflektera så krävs det stillhet och lugn och att det passar in i din vardag. Det är viktigt att du själv väljer när du lägger din egen tid till reflektion. Tänk efter redan nu, när kan du få in tid för reflektion i din vardag? Boka in tid med dig själv och sätt igång!

– Fokusera på en viss frågeställning/situation som du vill fundera kring. Det kan vara en livssituation, arbetssituation, relationer, hälsa, kompetens, dina mål.
Rekonstruera situationen och din upplevelse. Vad gör jag och varför gör jag det? Varför gör jag på just det här sättet? Vad händer egentligen? Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor? Varför händer det?
Resultatet – vad lär du dig? Hur handlar du utifrån resultatet av din reflektion?
Skriva ner dina reflektioner, att använda fler sinnen ökar lärandet och insikterna.
Dela dina tankar med andra, detta skapar oftast input till ditt eget tänkande och du får nya perspektiv.

Reflektion i grupp
Ledningsgruppen eller teamet har stor nytta av gemensam reflektion. På varje mötesagenda borde det vara en stående punkt. Avsätt 15 minuter för en gemensam tankestund och gör det till en vana på varje ledningsgruppsmöte eller veckomöte med teamet. Man får då distans till sina rutiner och invanda handlingar som alltid finns i varje arbetsgrupp. Med reflektion kan ni få tillfälle att pröva, ompröva och bli mer kreativa kring er arbetsvardag.

All forskning talar för att reflektion är nödvändigt och inte en lyx. Så ägna tid åt reflektion både individuellt, i samtal och i grupp. Ta dig tid i vardagen och gör det till en vana! Vi vet att vi blir smartare och klokare – vem vill inte bli det? Någon som säger emot?

Vid pennan/ Nils-Gösta, VD på Aktivt Ledarskap

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips