Info gällande covid-19

Vi anpassar vår verksamhet för att minska smittspridning av covid, enligt myndigheternas rekommendationer. Här hittar du information och vanliga frågorna om vad som gäller hos oss.

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan gå min utbildning?

Normalt gäller en ombokningsavgift när du väljer att boka om din utbildning minst 28 dagar innan själva tillfället. Men i och med de nya restriktionerna gäller tillfälliga regler för ombokningar. Idag kan du som deltagare boka om din utbildning kostnadsfritt hos oss.

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens nya restriktioner mitt utbildningstillfälle?

Som deltagare hos oss är du fortfarande välkommen att delta på plats även om din ordinarie arbetsplats har ställt om till hemarbete. Våra lokaler är anpassade i enlighet med rekommendationerna.

Så här skriver Folkhälsomyndigheten angående vuxenutbildningar:

”För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.”

Våra lokaler är anpassade i enlighet med rekommendationerna

För att du ska känna dig trygg i våra lokaler har vi gjort en del förändringar, följande spelregler gäller:

  • Inga symtom hos oss. Om du känner av någon symtom, stanna hemma och om vi uppmärksammar att någon har symtom kommer vi be hen att gå hem.
  • Små utbildningsgrupper med max 10 personer.
  • Anpassade utbildningslokalerna, för att hålla rätt avstånd.
  • Anpassade tider för paus och lunch, för att undvika större samlingar.
  • Vi har utökade rutiner för städ och hygien
  • Vi håller avstånd i och utanför utbildningslokalen.

Aktivt Ledarskap håller koll på den allmänna utvecklingen och uppdatering från myndigheter. Vi lägger stor fokus på din trygghet samtidigt som din utbildning ska ge så bra resultat som möjligt.

Har du några frågor? Kontakta oss! 0766 349 792 eller amanda.fransson@aktivtledarskap.se

LEDARSKAPSTIPS

Få tips som du kan applicera i din vardag för att utveckla din personliga & affärsmässiga ledarskap.

Kroppsspråkets betydelse Har du hört myten ”Bara 7% av vår kommunikation sker i ord”? Fel, Fel, Fel. Låt oss skina lite ljus på hur det egentligen ligger till! Kroppsspråket och …

Utmanade men spännande att leda andra ledare Generellt brukar de flesta tycka att det är lättare att leda andra ledare. Kanske inte så konstigt då förståelsen är större när alla …

4 tips för att öka engagemanget på jobbet Det är inte helt lätt att hitta engagemang och passion på jobbet men det finns mycket att vinna på att ha entusiastiska kollegor. Engagerade …

Agera förebild & delegera som ledare till andra ledare Distansen i förhållande till medarbetare gör det ännu viktigare att du är en god förebild. Om er standarddator är PC så …

KONTAKTA OSS