Konsten att leda sig själv

Är det mycket på jobbet? Flera projekt på gång samtidigt? Är du Stressad? För att utvecklas och må bra på jobbet är självledarskap en nyckel. Trillar du dit i mötesfällan, ohållbar planering och arbetsdagar som gör att du kommer hem orkeslös så kan du med hjälp av självledarskapet eliminera detta. Det handlar om att förstå dina egna känslor och beteenden. 

Självledarskap är nyckeln till att må bra och utvecklas på jobbet. Det handlar om att förstå ditt egna beteenden och känslor. Och utifrån det dra slutsatser och agera. I det ligger att vara flexibel och fungera med andra för att kunna anpassa dig till olika situationer. 

Hur skapar du självledarskap 

Det går att träna upp, om du gör det på ett strukturerat sätt. Avsätt gärna en stund på morgonen och kvällen för att reflektera över dina egna beteenden. Lär mer om hur och vikten i att reflektera här

Tillexempel inför ett möte med en kund eller din chef  fundera på vilka förväntningar det finns på dig och vad du själv vill få ut.  

I vår nya utbildning leda dig själv går vi på djupet i hur du kan träna upp detta. 

Lär dig av dina motgångar. När det inte alltid går som du har tänkt är besläktat med skuld, där det är så lätt att skuldbelägga andra som göra misstag. Se i stället misstag som ett tillfälle för lärande, reflektion och förståelse för ditt egna agerande. 

Du växer med feedback. Att ge feedback kan vara obehagligt, då vi inte vet hur mottagaren kommer agera på feedbacken och vi undviker gärna agerande som göra våra medmänniskor upprörda eller ledsna, orsaka dålig stämning eller konflikter. I själva verket är all feedback en önskan om att fortsätta relationen och samarbetet. Ett exempel på en källa till irritation på jobbet kan vara kollegor som inte håller deadlines, här är feedback ett tydligt exempel på en lösning som inte resulterar i tjat eller frustration. Prata om det på riktigt och berätta om följderna för dig själv och verksamheten när jobb kommer in sent. Att vara öppen och prata om detta kan utveckla och fördjupa en relation. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips