Kortslut inte den närmaste chefen

En vanlig utmaning kan vara att personalen kortsluter sin närmsta ledare och går direkt till dig för att få svar, speciellt om de har förtroende för dig. Även om det är frestande att lösa problemet på studs är det oerhört viktigt att du verkligen tänker dig för innan du ger svar på sådant som ligger på deras ledare. Det kan exempelvis gälla specifika lösningar på ett problem ni diskuterar gemensamt med andra eller hur ni ska närma er en viss situation. Var också försiktig med att ta saker som kan upplevas som negativt inför andra om din ledare.

Om man är chef över mellanchefer så är det också viktigt att inte kortsluta. Lägg hellre mer vikt vid att involvera så att inga beslut tas över huvudet på mellanchefen. Kortsluter du så underminerar du snabbt dina underchefers kompetens och mandat och skapar istället konstiga informella strukturer. Skulle du stå inför en medarbetare som vill ha ett snabbt beslut, så ställ alltid frågan om personen pratat med sin chef. Skulle det vara så att du måste fatta beslut där och då – informera genast din underchef om vad och varför.

Om du respekterar personen och uppskattar det jobb de gör kommer de också ha lättare att göra samma sak. Ge andra möjligheten att visa uppskattning inför andra. Det skapar en positiv kultur.

Går du runt och irriterar dig på saker i andra delar av organisationen som du snabbt skulle kunna åtgärda? Tänk efter. Ge dig inte in i allt. Vad kan du leva med? Vad är viktigt för dig och din avdelning? Man kan inte göra allting rätt hela tiden och du måste återigen lära dig älska den näst bästa lösningen. Var även vaksam och låt inte de som skriker högst eller är retoriskt begåvade alltid få som de vill. Ta istället tiden och fundera på dina beslut enligt orsak och verkan, för att det ska bli så rättvist som möjligt.

Även om du känner att du har en smartare och bättre lösning, så kan det vara kontraproduktivt att ta det inför andra. Då visar du med ditt beteende att det egentligen är du som är högsta hönset vilket också kommer förstärka beteendet att ta saker direkt med dig istället. En bättre lösning är då oftast att ta sig tiden att prata ihop sig innan med din ledare, så ni har diskuterat och argumenterat er fram till en gemensam bild och har synk i era tankar, innan ni tar saker gemensamt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips