Utbildningsbroschyr

Datum 2022:

30 & 31 mar, 12 & 13 maj, 9 & 10 jun
MER INFORMATION

Leda andra chefer

-Ledarskapsutbildning

Du är ambitiös och vill göra ett ännu bättre jobb. Hur blir du en ännu bättre chef och ledare?

Kursen passar dig som är erfaren ledare och vill utveckla dig själv eller komplettera din ledarroll. Detta är steget mot ett tryggare, mer personligt och effektivare chefs- och ledarskap. Du har arbetat som ledare av något slag i ett antal år och har tillräckligt med insikter om dig själv och din roll, men vill investera i att utveckla dig själv för att nå längre i ditt personliga och affärsmässiga ledarskap.

denna kursen kommer ge dig

MER INFORMATION

kursplan

Webbenkät till deltagarna med en 360-graders ledaranalys. Med denna analys och behovsinventering genom Mebook kan vi anpassa insatserna samt välja de övningar och scenarion som passar deltagarna. Bra förberedelser och repetition är ett väl beprövat upplägg för optimal inlärning. Deltagarna får ett grundmaterial att sätta sig in i innan utbildningen startar. Analys och förberedande arbete ökar behållningen av kursen, ger dig stöd i uppföljning och fördjupning samt bidrar till en bestående förändring med nya rutiner och arbetssätt på deltagarnas arbetsplats. 

Leda dig själv (2 Dagar)

 • Min roll som chef och ledare
  • Nyckelarbetsuppgifter kring rollen, jaget, individen och gruppen
  • Kliva fram som chef och bli tydligare i chef- och ledarskap
 • Personlig utveckling & självinsikt
  • Insikt i mitt beteende och agerande
  • Starka sidor och utvecklingsområden i ledarskapet

Leda & involvera andra (2 Dagar)

 • Gruppdynamik och utveckling av välfungerande ledningsgrupper.
 • Innebörden av att leda indirekt genom andra chefer
 • Skapa motivation och engagemang
 • Konflikthanteringsstilar
  • Hur agerar vi i konflikter
  • Konflikthantering

Leda verksamheten (2 Dagar)

 • Ledarskap som process
  • Förändringsprocess
 • Kommunikation och feedback
  • Utveckla en tydlig kommunikation
  • Coachande förhållningssätt
  • Att ge och ta emot feedback
  • Svåra och korrigerande samtal
 • Situationsanpassat ledarskap
  • Ett verktyg för ökad effektivitet och utveckling
  • Leda individer och grupper på olika kompetensnivåer
 • Målformuleringar; målarbete
 • Gruppens utvecklingsprocess – vilka krav ställer det på mitt chef- och ledarskap?
 • Från strategi till verklighet

Följa upp mål/syfte med aktiviteten Till sist återstår den tredje fasen där vi följer upp mål och syfte med aktiviteten samt skapar förutsättningar för en varaktig effekt.

Utvärdering

• Hur har deltagarna upplevt utvecklingsprogrammet?

Tillsammans med ledning följa upp:

• Mål och syfte med aktiviteten

• Nyckeltal och effektmätningsområden Handlingsplan

• Revidera gruppens och medlemmarnas personlig handlingsplaner

Förutsättningar för varaktig effekt

• Att regelbundet följa upp och utveckla arbetssätt och metoder i uppdraget som ledare och chef .

är du redo!