Ledarskapsutbildning: Leda sig själv

All utveckling börjar med dig själv. Att veta vem du är, kunna identifiera dina värderingar och hur du lever efter dem hjälper dig att vägleda dig själv genom livets olika val och prövningar. 

Med självinsikt kommer stor makt över ditt agerande och ditt beteende samt förståelse för andras, vilket är ett starkt verktyg att ha med dig både i ditt arbetsliv och privatliv. 

Denna kurs är för dig som vill utvecklas som person och förbättra ditt självledarskap i syfte med att initiera, underhålla och upprätthålla ett självinflytande beteende. 

Leda sig själv: Utveckla ditt personliga ledarskap

Kursinnehåll

Du blir medveten om dig själv inom följande områden, och därigenom tar fram en handlingsplan för att agera mer konstruktivt i din vardag och ditt arbetsliv. 

Vem är kurser för?
Ledarprogrammet är ett komplett utbildningsprogram med praktiska och behovsanpassade övningar för dig som vill ta ditt personliga ledarskap till nästa nivå. Kursen riktar sig till alla som vill utvecklas som individ och bättre styra sitt liv.

För ledare eller blivande ledare, har vi de andra ledarskapsutbildningar här.

Innehåll

Unknown 10

Kommande kurstillfällen

Före-Under-Efter

Unknown
number one 2

Du får ett mail med information, material och nulägesanalys.

2
number 2 2

Genomgång av material och teorier kopplade till din vardag.

3
number 3 2

Praktisera dina kunskaper genom vår digitala plattform mellan utbildningsblocken.

4
number four

Vi mäter effekter samt coachar dig i din vidare utveckling.

Leda sig själv: Utveckla ditt personliga ledarskap

Det bör alltid finnas utrymme att utveckla ditt personliga ledarskap. Ett personligt ledarskap kännetecknas av en tydlig vision och strategi för sin egen utveckling, där en stor del är att identifiera sina styrkor och svagheter och använda dem på ett konstruktivt sätt. Det handlar om att utveckla sig själv och sitt sätt att leda andra. Ledarskapsutbildningen Leda sig själv skapar medvetenhet om dig själv inom dina beteendemönster, värderingar och drivkrafter, kommunikationsmönster,  hur du förmedlar och tolkar information och dina tankar, känslor och handlingar vid förändring. Leda sig själv ger dig även verktyg i kommunikation, inlärningsstilar och problemlösningsstil.

Före

För att få större förståelse för dig själv och dina utvecklingsområden, ska du som deltagaren se till att få din spegelbild gjord genom att be chef, kollegor och vänner att fylla i den.

Under

Under utbildningsdagarna arbetar vi upplevelsebaserat utifrån din vardag. Med våra verktyg får du en inspirerande, behovsanpassad och praktisk utbildning som hjälper dig framåt. Där reflektion och framtagande av en personlig handlingsplan är grunden. Olika modeller, och ett coachande förhållningssätt, ger input till deltagarnas reflektioner.g.

Efter

Utbildningsdagarma avslutas med ett Teamsmöte där varje deltagare presenterar hur genomförandet av den personliga handlingsplanen har gått och coachas av deltagare och handledare. Efter utbildningen tillämpar du kunskaperna i praktiken. Du arbetar med en personlig handlingsplan, verktyg och metoder.

Vi kan erbjuda coachning som tillval samt fördjupningsmoduler och öppna utbildningar.

Fler utbildningar

27
mars
Torekov
Torekov spa hotel

UGL

UGL är nyckeln till personligt och karriärmässiga framgångar. Ett ...

29
mars
Stockholm
Stockholm

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något ...

31
mars
Helsingborg
Lilla garnisonsgatan 41, 254 67 Helsingborg

Ny som chef

Fler än 300 chefer, ledare och medarbetare genomgår något ...

Inget evenemang hittades!
Visa fler