8

teams utbildning

1

coachning

1-2 / vecka

hemuppgifter

All

kunskapsnivå

Svenska

språk

ledarskapsutbildning

-Distansutbildning

Att leda på distans har sina speciella utmaningar som har aktualiserats sedan världen och samhället drabbats utav COVID-19. Utifrån det har vi alla som ledare, medarbetare, grupper och enskilda individer förändrat våra metoder för att mötas, föra dialog, planera och organisera i våra uppdrag.

Hur gör man för att skapa ett team av en grupp medarbetare som är spridda geografiskt eller kanske jobbar aktivitetsbaserat på olika ställen i huset eller kanske hemifrån? Det virtuella ledarskapet behöver en annan sorts ledarskap än då du träffar dina medarbetare dagligen.

I kursen ”Leda medarbetare och team på distans” utgår vi från de områden som forskningen visar är de största utmaningarna i ett virtuellt ledarskap.

Du lär dig att leda, styra och ha kontroll på ett team och en verksamhet med medarbetarna på distans. Du lär dig att skapa teamkänsla, att motivera och inspirera på distans, att visualisera målbilder, visioner och ambitioner. Du lär dig hur du kan kommunicera framgångsrikt med dina medarbetare med hjälp av telefon, Skype och mejl.

denna kursen kommer ge dig

vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som leder på distans i en virtuell miljö, med medarbetare spridda geografiskt.

Pris: 15 000 kr

Vid frågor eller bokning kontakta oss på: rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

kursplan

Webbenkät till deltagarna för att få deras bild utav utmaningarna att leda på distans. samt en 360-graders ledaranalys och utifrån detta resultat framtagning av effektmätningsmål Aktivt Ledarskap sammanställer, analyserar och presenterar materialet som senare används för utbildningssyfte.

Att leda på distans och skapa struktur i rollen

• Hur planera jag och skapar struktur. Digitala verktyg – hur använder jag dem

• Daglig planering av mitt ledarskap, incheck & utcheck, mål, handlingsplan och uppföljning

• Behåll gamla rutiner och lägg till nya. Prioritera och uppdatera om läget

• Spelregler, normer, roll, krav och bidrag

Att leda på distans och skapa styrning

• Kommunikation för att nå fram

• Prioritera tid för avstämningar och att kolla läget med dina medarbetare. Se till att finnas tillgänglig för frågor och funderingar.

• Kommunicera tydligt och dubbelkolla om du tolkade saken rätt. Det är extra viktigt vid videomöten där alla deltagare inte har tillgång till hela det fysiska kroppsspråket.

• Var uppmärksam på vilka i Individer/arbetsgruppen som kan behöva extra stöd. En del behöver ett tydligt ledarskap medan andra är mer självgående. • Arbetsmiljöarbete. Skapa samverkansgrupp, riskbedömning och handlingsplan

• Situationsanpassa och U nivåerna och sätt tydliga mål – SMART

• Öppna dagsmöten, utvärdering och uppföljning, Feedback

Att leda på distans och skapa struktur i rollen

• Hur planera jag och skapar struktur. Digitala verktyg – hur använder jag dem

• Daglig planering av mitt ledarskap, incheck & utcheck, mål, handlingsplan och uppföljning

• Behåll gamla rutiner och lägg till nya. Prioritera och uppdatera om läget

• Spelregler, normer, roll, krav och bidrag

Att leda på distans och skapa samverkan

• Nyckelarbetsuppgifter – hur ser min grupp ut, vilka styrkor och svagheter finns för gruppen att arbeta på distans. Vilka resurser har jag och vilka hinder finns

• Etablera öppna onlinemöten som standard, låt dem vara lättillgängliga över webben

• Prioritera transparenta och inkluderande beslutsprocesser för att öka engagemanget.

• Säkerställ full transparens mellan ledning och organisation och kollegor emellan.

• Svetsa samman teamet med virtuella teamövningar Självledarskap – eget ansvar – egna beslut. Skapa rutiner för onlinefika

Följa upp mål/syfte med aktiviteten Till sist återstår den tredje fasen där vi följer upp mål och syfte med aktiviteten samt skapar förutsättningar för en varaktig effekt.

Utvärdering

• Hur har deltagarna upplevt utvecklingsprogrammet?

Tillsammans med ledning följa upp:

• Mål och syfte med aktiviteten

• Nyckeltal och effektmätningsområden Handlingsplan

• Revidera gruppens och medlemmarnas personlig handlingsplaner

Förutsättningar för varaktig effekt

• Att regelbundet följa upp och utveckla arbetssätt och metoder i uppdraget som ledare och chef .

vanliga frågor

Absolut! Denna utbildning passar alla som leder ett team på distans oberoende av erfarenhet. Alla våra utbildningar anpassas utefter dina behov i och med att vi gör en nulägesanalys. Vi använder oss även av en digital plattform som skräddarsys för dig.

Målet är att ge kunskaper för att du ska kunna förstå din ledarroll i det virtuella teamet. Forma roller och ansvar för chef och medarbetare. Motivera och inspirera på distans, visualisera målbilder, visioner och ambition för teamet. Hur man driver verksamheten effektivt framåt och skapar goda resultat tillsammans med teamet.

Ja, denna kursen räknas som kompetensutveckling. När organisationer utbildar sin personal med interna eller externa parter räknas det som kompetensutveckling. Detta kan utföras utanför de permitterade arbetstimmarna. 

Under utbildningen kommer vi att använda oss utav Teams samt Mebook/Teambook. Ett Teams konto skapar ni själva. Ett Mebook eller Teambook konto ges under kursstart av Aktivt Ledarskap där vi går igenom grunderna tillsammans. 

På grund av Covid-19 flukturerar tiderna. Kontakta oss för bokning och tider. 

är du redo!