Företagsanpassade utbildningar

Individens tillväxt påverkar företagets tillväxt.

Ledarskapsutbildning: Företag

Vi har en heltäckande kompetens inom ledarskap, värderingsarbete och teamutveckling. Vi fokuserar på att skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna med starka och inspirerande ledare. I vår företagsanpassade ledarskapsutbildning anpassar vi insatserna till ditt företags behov och förutsättningar.

Allt fler verksamheter inser att ledarskap, tydliga värderingar inom organisationen och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet. Via våra anpassade ledarskapsutbildningar kan ni frigöra handlingskraft och engagemang i din organisation och utveckla den fulla potentialen i medarbetarna och teamet, såväl som i era ledare.

Utveckla starka ledare i ert företag med Aktivt Ledarskap

Vi genomför utvecklingsinsatser på alla nivåer, från hela organisationen till grupper och enskilda chefer och medarbetare. Vi hjälper dig att skapa en praktisk plan för att ta er från nuläge till önskat läge. Vi analyserar er organisation och ert nuläge, därmed kan vi sätta oss in i de affärsutmaningar som ni står inför, och hur vi tar oss från det till ert mål. Vår styrka är att förstå era värderingar, vilka styrkor och kunskaper som finns i organisationen, utvecklingsmöjligheter och utforma insatserna så att de verkligen ger resultat. Tillsammans med Aktivt Ledarskap och våra ledarskapsutbildningar kan ni forma starka ledare i ert företag.

Vår anpassade ledarskapsutbildning ger:

Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering. För att lyckas utveckla en organisation med starka ledare som skapar goda resultat behövs dialog och kompetens.

Vi håller en kontinuerlig dialog med deltagarna innan, under och efter utbildning genom våra digitala plattformar, här utmanas deltagarna att praktiskt använda de verktyg som gets under utbildningstillfällena. Hos oss får du tillgång till några av landets kunnigaste konsulter för grupp- och ledarutveckling, organisationsutveckling och konflikthantering.

ledarskap foretag al

Fokusområden

pil forandringsarbete al

Organisationsutveckling

Att ta fram och arbeta med värderingar.

pil ledarskaputvecklling al

Teamutveckling

Konkurrenskraft och resultat.

pil ledningsgruppsutveckling al

Ledarutveckling

Utvecklingsbehov i verksamheten.

pil ORGANISTIONSUTVECKLING al

Ledningsgruppsutveckling

Framgångsrika ledningsgrupper

pil teamutveckling al

Förändringsarbete

Initiera och leda förändringsprojekt

Våra kundreferenser

Våra kunder är det viktigaste vi har. Vi värderar och analyserar alla kundomdömen vi får.

Griztko Barlari Lobos Produktionschef, Bredensen Okelbo

Tack för att ni har givit mig nycklar till ledarskapet… jag har nu nått mitt mål som jag satte när jag gick utbildningen, jag har blivit produktionschef för Berendsen fabriken i Okelbo

Dan Persson Filialledare, Mekano

Feedback är min största lärdom. Jag känner mig även starkare som person, jag kan gå in och ta obehagliga samtal. Jag har utvecklats både i mitt arbetsliv och som person.

Gert Jensen Teamledare JD Stemqvist AB

Väldigt mycket kunskap i ledarskap med olika verktyg, från att jag fått insikt i mig själv när jag tar på mig ”ledarrocken” och hur jag är. Ökat mitt självförtroende i att jag kan och vågar ta konflikter och bli tydligare i feedback. Självklart kommer detta ta tid att arbeta med och det tar aldrig slut utan är ständigt pågående, men jag känner att jag är påväg. Jag har fått tydliga verktyg att arbeta med.

Anneli Persson Teamledare Continental Bakeries

Intressant utbildning där man får många olika verktyg att arbeta med, lärt mig mycket om mig själv och hur jag kan uppfattas samt hur skall jag möta andra. Känner att jag kan gå tillbaka i mina anteckningar för att lyssna bättre och göra kommunikationen tydligare. Jag har fått konkreta verktyg att utveckla mina medarbetare och teamet för att skapa ett mer produktivt team och bli mer säker på att ta de ”jobbiga” samtalen. Vill verkligen rekommendera denna utbildning

Linda Davidsson Teamledare Continental Bakeries

Den här utbildningen har varit mycket lärorik i hur man skall hantera olika människor i olika situationer. De har givit mig självförtroende och trygghet, att jag kan mer än vad jag tror. Jag har lärt mig vikten av kommunikation, att stå inför andra människor. I coaching och feedback har jag vetat vad det handlar om, men här har jag fått till mig hur jag kan ge den och att träna i vardagen. Handledarna har varit väldigt förstående kring mitt arbete och hur det fungerar, utifrån detta givit mig rätt verktyg att arbeta med. Jag rekommenderar verkligen denna utbildning

Mirko Niedbalski  Rittal Scandinavian AB

Under utbildningen har jag fått helt nya perspektiv, hur jag skall göra vid varje tillfälle jag leder, från mig själv till att leda andra. Jag lärde mig att styra skutan, en ledarutveckling jag kan använda dagligen från insikter till olika verktyg. Det är ovant i början på arbetsplatsen, men med träning kan det bli bättre. Det handlar om att lära känna sig själv i självledarskapet. Jag rekommenderar verkligen att gå denna utbildning, då jag fått insikter och verktyg att använda dagen därpå på min arbetsplats. 

Camilla Murariu Andersson Sjöbohem

Jag har fått struktur I mitt ledarskap. Utbildningen har bidragit till hur jag skall leda på ett effektivt sätt. Att arbeta med feedback och coaching som är kopplat till situationsanpassat ledarskap blir ett praktiskt verktyg för mig. Jag har fått konkreta verktyg som är kopplat till det jag verkligen behöver i mitt ledarskap. Jag rekommenderar denna utbildning då ”jag gillar när man kan se det framför sig” 

Angelica Forsborn LK-Amateur

Den här utbildningen har givit mig självförtroende och trygghet, att jag kan mer än vad jag tror. Jag har lärt mig vikten av kommunikation, att stå inför andra människor. I coaching och feedback har jag vetat vad det handlar om, men här har jag fått till mig hur jag kan ge den för att skapa effektivitet i kommunikationen.  Jag rekommenderar denna utbildning!

Agne Lonningen Rittal Scandinavian AB

Att reflektera är en viktig del av min utbildning. Att tänka efter för varje beslut man gör och hur man hanterar andra människor på olika sätt, att möta personer på deras planhalva. Detta är något jag förbättrar och tränar på arbetsplatsen och i mitt team. Det är viktigt att reflektera varje situation man befinner sig i och förstå det egna agerandet så att mitt ledarskap blir mer situations anpassat. Jag rekommenderar denna utbildning!

Företagsanpassad utbildning?

Vi har en heltäckande kompetens inom ledarutveckling, värderingsarbete och teamutveckling.

pil

Är ni redo att starta er resa idag?

Skicka in en intresseanmälan till oss så återkommer vi inom kort.