Ledarskapsutbildning på distans online

Feedskolan

Feed-skolan är en distansutbildning online inom ledarskap som genomförs i regi av Aktivt Ledarskap. I utbildningen ingår det 21 individuella uppdrag, kopplade till Feedback, Feed Forward och Feed Now. De olika uppdragen i Feedskolan är individuella, och syftar alla till att öka ”feedbackkulturen” hos dig som individ, en viktig del av ditt ledarskap och för din roll som ny chef. Varje kursdel i har en video kopplat till uppdragen och kompletteras med teoriavsnitt med text och bilder. Utveckla ditt ledarskap genom att ge feedback på rätt sätt! Utbildningen sker online och på distans, och du kan genomföra den var du än befinner dig. Vill du läsa mer om andra ledarskapsutbildningar som vi erbjuder kan du klicka här.

Mer om Feedskolan

Feedskolan består av 21 varierande uppdrag som du kommer använda och träna i din arbetsvardag.

När ett uppdrag är slutfört får du göra en reflektion – som du delar med dina Följare.

(Följare kursledare och kursdeltagare). Efter en vecka kommer ett nytt uppdrag, via mail eller app-notifiering.

Om det gått mer än två veckor från det du fått uppdraget och du inte genomfört det, kommer det en påminnelse till dig via mail eller app-notifiering.

Feedback, feed now och feed forward.

Det är tre begrepp som du nu kommer att möta ofta och mycket här i Feedskolan.

Det är 21 uppdrag som väntar på dig – och tillsammans har de en sak gemensamt:

De syftar till att öka kvaliteten och resultatet i det du gör, tillsammans med andra på din arbetsplats.

Innehåll

Unknown 9

Kommande kurstillfällen

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Konsten att ge feedback på rätt sätt

Feedback är en viktig del av dina medarbetares utveckling, och som chef eller ledare är det en stor fördel att jobba med feedback på ett mer korrekt sätt. Att kunna ge feedback utan att mottagaren blir ledsen och utan att det skapar en konflikt, är en viktig egenskap som ledare och kan stärka dig i ditt ledarskap. Feedback är ett viktigt verktyg för medarbetarens utveckling, och förbättring. Genom feedback kan du få dina medarbetare att se sina styrkor och svagheter på ett konstruktivt sätt, och lära sig av dem.

Positiv feedback - i rätt tid

Fokusera på positiv feedback och utvecklingspotential, för att få dina medarbetare att växa. Att ge feedback så snart som möjligt är en framgångsfaktor, då det ger medarbetaren möjlighet att åtgärda det som behöver åtgärdas och snabbt gå vidare. Utan feedback är det svårt för medarbetaren att utvecklas och göra ett bra jobb; en person behöver få veta vad den kan göra annorlunda för att bli bättre, och det är din uppgift som chef att få dina medarbetare att utvecklas och växa. Bra chefer kan konsten att ge feedback på ett bra sätt, och motiverar sina medarbetare genom konstruktiv och positiv feedback regelbundet.

Bygg relationer genom rätt feedback

Feedback är relationsbyggande och viktigt för att få dina medarbetare att känna sig bekräftade och sedda. Det ger en förståelse för andra människor och lär oss att se saker ur andras perspektiv. Det är även en viktig faktor i kommunikationen mellan chefer och medarbetare, där båda får komma till tals och prata om sina olika synpunkter. Genom feedback får du dina medarbetare att känna sig som en viktig del av organisationen och att de kan utvecklas. En bra kultur kring feedback inom företaget kan leda till en bättre arbetsmiljö och ökad motivation hos medarbetarna. Utveckla ditt sätt att ge feedback genom vår ledarskapsutbildning online på distans. Din utveckling stärker dig i ditt ledarskap och genom våra ledarskapsutbildningar kan du nå dit du vill.

Varför gå en ledarskapsutbildning på distans?

Vad är ledarskap? Ledarskap är förmågan att leda en grupp människor mot ett gemensamt mål. Ledarskap kan vara på många olika sätt, och vi hittar ledare överallt i samhället. Att hitta sin ledarstil är viktigt, och för dig som ny chef kan det vara en helt ny utmaning att hitta dig själv som ledare. Genom Aktivt Ledarskaps utbildning online på distans kan vi ge dig verktyg för dig i din nya roll som chef eller ledare. Vi erbjuder flera utbildningar inom ledarskap, och en del kan du delta i online på distans. Aktivt Ledarskap har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom ledarskap och vi brinner för att se dig utvecklas i din organisation och nå dina mål.

Delta i en ledarskapsutbildning online!

Vår utbildning Ny chef online på distans möjliggör för alla att ta del av våra kurser, oavsett var i landet du befinner dig. Ta del av utbildningsmaterialet och kursen i din takt och när du har tid. Du behöver inte passa tider eller förflytta dig någonstans, utan genomför utbildningen när du kan och har tid. Kursen ger dig möjlighet att diskutera online med andra deltagare, även om du inte befinner dig på plats.