Ledningsgruppsutveckling

-Vi hjälper er att bli en framgångsrik ledningsgrupp.

Framgångsrika ledningsgrupper

Framgångsrika ledningsgrupper kräver aktiva deltagare där alla bidrar och samverkar med utgångspunkt deltagarnas talang och kompetens. Användning av olikheterna i ledningsgruppen är en av nycklarna till en effektiv och produktiv grupp som genererar framgång i hela organisationen.

Vår utvecklingsmodell för ledningsgrupper bygger på gruppens styrkor och utvecklingspotential.​Vi arbetar med verktyg och övningar i relation till era utmaningar, detta skapar en effektiv grupp som är hållbart och med högt engagemang. Vi väljer metod och verktyg utifrån varje teams unika utmaningar. På det sättet kopplar vi utvecklingsinsatsen direkt till företagets eller gruppens affärs- eller verksamhetsmål.

Centralt i alla skräddarsydda upplägg är att vi gör en första analys av uppdragargivarens  nuläge. Därefter rekommenderar vi ett upplägg som uppfyller era må och förhoppningar. Vi stöttar er med hjälp av relevanta verktyg för att ta fram tydliga roller, skapa en stärkt och öppen kommunikation samt en kultur där ett gemensamt ansvar tas. Vi ser över kollektiva beteenden och handlingsmönster för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt, lönsamt och innovativt team.

organisationsutveckling

Redo att starta er resa idag?