Ny som chef? Tips för framgångsrika första veckor

Ny i din ledarroll? Grattis! Du har en spännande tid framför dig, som ledare har du stora möjligheter att påverka din verksamhet och hur den drivs. Men att vara ny på jobbet eller i din roll kan vara en utmaning. När du är ny i din chefsroll står du inför många nya situationer och ansvarsområden. Det är inget konstigt med att vara nervös, dessutom kan du med enkla medel snabbt komma över känslan att vara ny. Detta är våra bästa tips för en bra start i din nya roll.

1.Inled med en uppdragsdialog och tydliggör förväntningarna

För att du ska lyckas med ditt uppdrag behöver det vara tydligt. Ha en dialog och stäm av med uppdragsgivare att du förstått förväntningarna rätt och tydliggör ditt uppdrag. I dialogen om ditt uppdrag ska du också begära rätt förutsättningar för att kunna uppfylla förväntningarna. Utöver tydlighet med din uppdragsgivare behöver du även ha en dialog med ditt team om vad dem behöver och förväntar sig av dig som ledare.

2.Lär känna ditt team

Ingenting gör att du kommer in i jobbet så snabbt som ditt team eller medarbetare. Visa att du är intresserad av att vara med, både professionellt och privat. Se till att relativt snabbt boka in individuella möten med varje medarbetare, där ditt största mål är att lyssna, det är även ett bra tillfälle att ta upp förväntningar och mål för att lägga grunden för ert framtida samarbete.

Exempel på bra frågor att ställa:

-Berätta mer om dig, dina intressen, mål, familj etc.

-Vilka utmaningar ser du i ditt arbete?

-Vad motiverar dig?

-Hur kan jag skapa förutsättningar för motivation?

-Vilka är dina styrkor samt utvecklingsområden och hur kan jag stötta dig i det?

3.Reflektera

”Jag har inte tid!” Tidsbrist, stress, högt tempo, brist på tålamod – alla är dessa är anledningar till att vi inte reflekterar. Schemalägg en stående tid för reflektion minst en gång i veckan. Nu har du en roll som handlar mycket om att optimera och mäta effekter. Därför är det extremt viktigt att regelbundet avsätta tid för att stanna upp, fokusera och reflektera. Under den här stunden kan du gå tillbaka till förväntningarna på dig, se till att ni håller riktningen.

Reflektion kan delas in i 4 steg:

  1. Upplevelsen – När du har upplevt en situation/händelse sätt dig och tänk igenom och beskriv: Vad hände egentligen i rummet? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?
  2. Reflektionen – Ta ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den.
  3. Förståelse – Sen sorterar du, kategoriserar och skapar nya begrepp och tankar.
  4. Tillämpning – Du integrerar upplevelsen och förändrar ditt beteende. Gör mer medvetna val som bidrar till ett hållbart lärande på djupet.

4. Våga misslyckas och ge det tid

Att förändra sitt sätt att jobba och tänka tar ofta tid. Du kommer inte alltid lyckas vara den chef du vill vara. Det viktigaste är att du gör ditt bästa, och alltid strävar efter den balans som gör att du fungerar i din roll. 

Stort lycka till! / Rebecca Fransson

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler tips